Euroregion Elbe/Labe

O nás

Cíle a úkoly

Vyšším cílem činnosti Euroregionu Elbe/Labe je, aby hranice mezi Německem a Českou republikou již nepůsobila jako dělící hranice. Jedná se stále o bariéru v mnoha ohledech, i když členství obou zemí v Evropské unii mnoho překážek odstranilo. V podstatě zůstala jazyková bariéra, překážky v mentalitě a strukturální rozdíly. Na jejich odbourávání Euroregion pracuje.

další informace

Historie

Euroregion Elbe/Labe byl založen 24. června 1992. Tomuto základacímu aktu předcházelo zřízení dvou komunálních sdružení, původního "Klubu Euroregion Labe" (dnes: Svazku obcí Euroregion Labe) na české straně a "Komunálního společenství Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří, registrovaný spolek" na německé straně.

další informace

Členové

Členové EEL jsou na saské straně Zemský okres Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří, hlavní zemské město Drážďany a města Pirna a Dippoldiswalde. Na české straně tvoří 66 měst a obcí Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe. Některé města a obce jsou zároveň členy sousedních euroregionů.

další informace

Odborné pracovní skupiny

Odborné pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe představují základní prvek euroregionální odborné přeshraniční spolupráce. Členy skupin jsou čeští a němečtí odborníci z řad správních orgánů a dalších institucí různých zaměření. Setkání probíhají několikrát ročně střídavě na obou stranách hranice. V rámci těchto setkání se členové vzájemně informují o aktuální práci, navazují kontakty a plánují společné projekty.

další informace

Grémia

Euroregion Elbe/Labe je tvořen dvěma samostatnými právními subjekty, a to Komunálním společenstvím Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří, registrovaný spolek na německé straně a Svazkem obcí Euroregion Labe na české straně. Součástí EUROREGIONU ELBE/LABE je řada orgánů a odborných skupin. Některé z nich patří pouze interně k oběma komunálním sdružením, jiné jsou utvářeny společně.

další informace

Sekretariáty

Euroregion Elbe/Labe provozuje dvě pobočky v Drážďanech a v Ústí nad Labem, které řídí jednatelé obou komunálních sdružení.

další informace

Dokumenty
Zprávy