Euroregion Elbe/Labe

Cíle a úkoly

Vyšším cílem činnosti Euroregionu Elbe/Labe je, aby hranice mezi Německem a Českou republikou již nepůsobila jako dělící čára. Přestože členství obou zemí v Evropské unii řadu překážek odstranilo, zůstává stále množství bariér v mnoha ohledech. Např. zůstala jazyková bariéra, rozdíly strukturální a mentalní. Na jejich odbourávání Euroregion Elbe/Labe stále systematicky pracuje.

EUROREGION ELBE/LABE si klade za cíl posílit důvěru mezi lidmi na obou stranách hranice, přiblížit je k sobě navzájem, znovu objevit a rozvíjet povědomí o společném regionu. Podporujeme přeshraniční spolupráce a přeshraniční rozvoj ve všech oblastech života a vytváříme síť přeshraniční spolupráce zahrnující všechny oblasti místní a regionální.

Výchozím bodem naší práce jsou politické, ekonomické a kulturní vztahy, které v našem regionu vznikaly po staletí. Naší snahou je naplnit je novým životem.

Abychom těchto cílů dosáhli,

  • podporujeme a realizujeme různé projekty, opatření a projekty, které přispívají k rozvoji regionu,
  • podporujeme veškeré snahy a opatření ke snižování dělícího efektu sasko-české hranice a posilujeme přeshraniční spolupráci,
  • zastupujeme zájmy regionu při jednáních s úřady na všech úrovních.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-22 19:21:20 Page render time: 0.2651s Total w/ProCache: 0.2698s