Euroregion Elbe/Labe

Cíle a úkoly

Vyšším cílem činnosti Euroregionu Elbe/Labe je, aby hranice mezi Německem a Českou republikou již nepůsobila jako dělící hranice. Jedná se stále o bariéru v mnoha ohledech, i když členství obou zemí v Evropské unii mnoho překážek odstranilo. V podstatě zůstala jazyková bariéra, překážky v mentalitě a strukturální rozdíly. Na jejich odbourávání Euroregion pracuje.

EUROREGION ELBE/LABE si proto klade za cíl podpořit důvěru mezi lidmi na obou stranách hranice, přiblížit je k sobě navzájem, znovu objevit a rozvíjet povědomí o společném regionu. Měla by být podporována přeshraniční spolupráce a přeshraniční rozvoj ve všech oblastech života a měla by být vytvořena síť přeshraniční spolupráce zahrnující všechny oblasti místní a regionální. Výchozím bodem naší práce jsou politické, ekonomické a kulturní vztahy, které v tomto regionu rostly po staletí, které musí být naplněny novým životem.

Abychom těchto cílů dosáhli,

  • podporujeme a realizujeme různé projekty, opatření a projekty, které přispívají k rozvoji regionu,
  • podporujeme veškeré snahy a opatření ke snižování dělícího efektu sasko-české hranice a posilujeme přeshraniční spolupráci,
  • zastupujeme zájmy regionu při jednáních s úřady na všech úrovních.