Euroregion Elbe/Labe

Dějiny a kultura

Oblast Euroregionu Elbe/Labe je starou kulturní krajinou. Její podobu formovaly zejména středověké zakládání měst, kolonizace, těžba uhlí a rud v Krušných horách, osídlení německy mluvícím obyvatelstvem na vnějších hranicích Čech. Toto stýkání a potýkání trvalo několik století. Soužití , stejně jako jejich odsun po druhé světové válce.

Studijní texty