Euroregion Elbe/Labe

Frühere Projekte

Aktivní lidé v příhraničí (2022)

Společně se sdružením Antikomplex jsme vydali knihu s rozhovory, které zachycují aktivní lidi s inspirativními nápady v sasko-českém pohraničí a ukazují jejich aktivity. Měla by sloužit jako inspirace a podnět a ukázat, že i v často nepříliš známém příhraničním regionu se mnoho lidí angažuje v utváření svého životního prostředí.

další informace

Slavnosti 30 let Euroregionu Elbe/Labe (2022)

Euroregion Elbe/Labe oslavil 25. června 2022 na Komáří vížce 30. výročí svého založení německo-českým festivalem, který nabídl kulturní a zábavný program z obou zemí. Navzdory nepříznivému počasí se ho zúčastnilo více než 1000 lidí.

další informace

COUREG - Mít kuráž a utvářet náš region (2021/2022)

Das Projekt COUREG zielte auf Studierende und Schulklassen. Die Studierenden aus Sachsen und Tschechien erlangten neues Wissen zur demokratischen Kultur und interkulturelle Kompetenzen, z.B. zu Theorie und Praxis der Zivilcourage, demokratische Kultur, soziale Spannung in den Grenzgebieten und dem Problem des Rechtsradikalismus. Gemeinsam mit dem Projektteam führten die dann 10 Bildungsmaßnahmen in Schulen beiderseits der Grenze zu diesen Themen durch.

další informace

Sportovní hry dvou euroregionů (2016-2020)

Euroregiony Krušnohoří a Elbe/Labe pořádaly každoročně sportovní hry pro děti z České republiky a Saska. Místa konání se každoročně střídala mezi Českou republikou a Saskem a mezi oběma euroregiony. Bohužel během pandemie koronaviru a krátce po ní nebylo možné akci uspořádat a dosud nebyla obnovena.

 

další informace

Výstava "Nejsme tu sami" (2020)

V rámci 22. Dnů české a německé kultury byla prezentována v Drážďanech, Dippoldiswalde, Sebnitz, Ústí nad Labem a Litoměřicích výstava, která se věnovala národnostním menšinám v ČR. Celkem se prezentovalo 12 portrétů osobností na tabulích a v krátkých videích. Výstavu připravila pražská společnost Post Bellum o.p.s., která spravuje archiv Paměti národa.

další informace

Výroční konference AGEGu 2019

Výroční konference Asociace evropských hraničních regionů (AGEG) se konala v roce 2019 v Drážďanech. Zahájena byla dne 23.10. tzv. Cross-Border School a následně pokračovala ve dnech 24. a 25. 10. zasedáním výkonného výboru, valné hromady a vlastní výroční konference. Ukončena byla dne 26.10. exkurzí do české části Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Konference přeshraniční kultury (2017/2018)

V rámci asociace AGEG pracují různé sekce tzv. Task Forces. Např. Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) se věnuje tématům přeshraniční kulturní práce. T4CBC organizuje v průběhu roku konference na toto téma. Dvě z nich se konaly v letech 2017 a 2018 v Euroregionu Elbe/Labe.

další informace

Evaluace přeshraničních projektů (2018)

Euroregion Elbe/Labe realizoval malý projekt s cílem evaluovat Fond malých projektů z let 2007-2013.

další informace

Přeshraniční osy (2016-2018)

Studie přeshraničních rozvojových os územního rozvoje v Euroregionu Elbe/Labe zrelativizovala dojem nedostatečné návaznosti na hranicích v porovnání s grafickým znázorněním. Toto vnímání je ovlivněno rozdílným pohledem na instrument detailních os v regionální plánování.

další informace

ProCache: v401 Render date: 2024-06-21 17:55:30 Page render time: 0.5233s Total w/ProCache: 0.5278s