Euroregion Elbe/Labe

Evaluace přeshraničních projektů (2018)

Euroregion Elbe/Labe realizoval malý projekt s cílem evaluovat Fond malých projektů z let 2007-2013.

V letech 2007-2013 administroval Euroregion Elbe/Labe - tak jako i otatní česko-saské euroregiony - Fond malých projektů (FMP) na podporu malých přeshraničních projektů. Ve spolupráci provedly výzkum Universita Jana Evangelisty Purkyně v  Ústí nad Labem a Institut hospodářského a regionálního rozvoje z Lipska (Instituts für Wirtschafts- und Regionalentwicklung Leipzig) v letech 2017/2018 .

Jeden ze zajímavých závěrů studie bylo, že zatímco na saské 80% saských projektů realizují spolky, nadace a jiní privátní aktéři, tak na české straně mají podobný podíl realizovaných projektů obce, města a jiné územní celky.

Brožura

Brožura, závěrečná zpráva (CS, PDF; 9 MB)

  

Stručná verze brožury (CS, PDF; 1 MB)

ProCache: v401 Render date: 2024-05-23 03:17:34 Page render time: 0.6036s Total w/ProCache: 0.6093s