Euroregion Elbe/Labe

Jazyk sousedů od začátku!

Cílem projektu sasko-české spolupráce je seznámit co nejvíce dětí ze saského a českého příhraničí s jazykem a kulturou sousední země již v raném věku.

Díky přeshraniční spolupráci všech čtyř sasko-českých euroregionů a za odborné podpory LaNa a Tandemu budou v letech 2024 až 2026 v mateřských školách na obou stranách hranice vyzkoušeny, společně rozvinuty a trvale zakotveny modelové přístupy pro sousedskou jazykovou lázeň integrovanou do každodenního života.

Projektová homepage: www.sn-cz2027.eu

Projektová doba: 01.01.2024 do 31.12.2026

Přehled opatření v rámci projektu

  • Deset partnerských institucí ze Saska a České republiky společně vyvine různé modely výuky příslušného sousedního jazyka v mateřských školách; různé zaváděné metody se následně vyhodnotí.
  • Ve více než 40 školkách v rámci projektu ve 4 česko-saských euroregionech bude sousední jazyk začleněn do každodenního života.
  • Další školky budou zapojovány prostřednictvím pravidelných odborných výměn v rámci euroregionálních sítí školek a ochutnávek.
  • LaNa a Tandem jsou zodpovědné za odbornou podporu mateřských školek a další vzdělávání jazykových lektorů.
  • Společně s expertní skupinou odborníků budou vypracována doporučení pro opatření k udržitelnému zavedení raného sousedského jazykového vzdělávání v celém sasko-českém příhraničí.

Termíny a akce

Centrální termíny pro celé sasko-české pohraničí: 

12.-14.04. 2024 Jazykový animační workshop

29.04. 2024 Zahajovací konference v Ústí nad Labem - registrace 

17.09. 2024 Trinacionální online fórum mateřských školek

17.09.-01.10. 2024 Sasko-české dětské oslavy v rámci 1. Dnů sousedství a sousedských jazyků.

Odborná podpora mateřským školkám a jazykovým asistentům v rámci projektu

Kromě pravidelné, dvakrát ročně probíhající odborné výměny pracovníků mateřských školek v rámci euroregionálních sítí mateřských školek ve čtyřech euroregionech jsou pedagogičtí pracovníci v týmech mateřských školek a lektoři jazyků školeni a odborně podporováni organizacemi LaNa a Tandem, aby získali metodické, jazykové a interkulturní dovednosti. To mimo jiné zahrnuje:

  • školení v metodě jazykové animace
  • školení o metodice a materiálech pro jazykové vzdělávání v raném sousedství
  • hospitace při práci zkušených lektorů jazyků
  • každoroční sasko-české sympozium
  • vzájemné poradenství v mateřských školách

Nabídky na vyzkoušení pro zájemce z řad mateřských škol

Vaše mateřská škola nepatří k těm, kde již funguje pravidelná nabídka jazyka sousedů, ale chtěli byste svým dětem rovněž umožnit setkání s jazykem a kulturou sousední země?
I na to existuje v projektu nabídka!

Objednejte si u Tandemu zdarma program na vyzkoušení, se kterým do Vaší mateřské školy přijedou vyškolení jazykoví animátoři.

Odborná rada

Odborná rada je složená ze zástupců německé a české vědy, pedagogické praxe a euroregionálního rozvoje ve stejném počtu doprovází účastníky projektu při hodnocení práce v oblasti sousedské jazykové výchovy v sítích mateřských škol a při vypracovávání doporučení pro politiku a správu, aby bylo možné trvale zavést ranou sousedskou jazykovou výchovu v celém sasko-českém pohraničí. Za tímto účelem se dvakrát ročně konají společná setkání.

ProCache: v401 Render date: 2024-04-19 10:52:26 Page render time: 0.8898s Total w/ProCache: 0.9072s