Euroregion Elbe/Labe

Madona z Fürstenau a kaple v Předním Cinovci

Projekt Euroregionu Elbe/Labe na virtuální vzkříšení bývalé kaple ve Vorderzinnwaldu s oltářem Fürstenauské madony

Video: Jan Kvapil (Drehbuch, Text), Jiří Bálek - LEMURIA TV (Film), Euroregion Elbe/Labe

Oltář Madony z Fürstenau

Oltář Madony z Fürstenau má za sebou pohnutou historii, která je v mnoha ohledech spojena se sasko-českými vztahy v pohraničí. Hlubší podrobnosti o historii jsou na 

Oltář Madony v Regionálním muzeu Teplice
Oltář Madony v Regionálním muzeu Teplice

samostatné stránce, zde je pouze jen stručný nástin: Pozdně gotický oltář pochází pravděpodobně z Pirny a v kostele ve Fürstenau se pak nacházel po mnoho desetiletí (spíše staletí). Poté, co byly poutě v Rakousku-Uhersku - a tedy i v Čechách - v 18. století za císaře Josefa II. přísně omezeny, našli obyvatelé Předního Cínovce (Vorderzinnwald) a dalších blízkých míst alternativu: putovali k oltáři Madony do Fürstenau, tedy do protestantského kostela v Sasku. To ale nezůstávalo bez konfliktů. Když byl kostel ve Fürstenau v roce 1887 přestavěn, nezbylo již pro oltář místo a byl přenesen do Vorderzinnwaldu. Tam, jen pár metrů od hranic, pro něj byla postavena kaple. Ta byla po odsunu Němců po druhé světové válce zbořena. Oltář se nakonec ocitl v Regionálním muzeu v Teplicích.

Umístění bývalé kaple (mapy.cz)
Umístění bývalé kaple (mapy.cz)

Pokud se podíváte na oltář v teplickém muzeu, jistě vás také zaujme umělecké zpracování a živost řezby. Má tedy nejen historickou, ale i vysokou uměleckou hodnotu. Z obou těchto důvodů se Euroregion Elbe/Labe zasadil o to, aby bylo možné obdivovat oltář i kapli přímo na místě. Jelikož rekonstrukce bohužel nepřipadá v úvahu, vzkřísili jsme obojí alespoň ve virtuální podobě.

Na místě bývalé kaple (viz mapa) v Předním Cínovci si můžete pomocí chytrého telefonu nebo tabletu prohlédnout oltář a kapli v krajině, jako by tam stále stály (tzv. rozšířená realita). K oltáři se můžete přiblížit a prohlédnout si jeho detaily ve 3D. Výše uvedené video to ukazuje velmi názorně. Více informací o projektu najdete níže.

 

 

 

 

 

.

Projekt

Realizace projektu byla zahájena v listopadu 2021. Pro zobrazení ve 3D byl laserovým skenováním vytvořen 3D model oltáře Madony v teplickém muzeu. To bylo doplněno fotografiemi s vysokým rozlišením.

Kaple však musela být prakticky vzkříšena jiným způsobem, protože již neexistuje. Zde byl na základě starých fotografií vytvořen 3D model, který byl pokryt vhodnými texturami. Kaple proto vypadá méně realisticky než oltář. Přesto si člověk udělá dobrý dojem o jeho působení v krajině.

Nakonec byly oba modely zveřejněny na internetu, takže si je bylo možné prohlédnout prostřednictvím tzv. rozšířené reality, tj. jako správně umístěné náhledy do obrazu kamery mobilního telefonu nebo tabletu. K tomu není nutná instalace samostatné aplikace, ale vše je možné používat přímo v prohlížeči. K tomu se používá stále ještě poměrně mladá technologie WebAR, kterou bohužel zatím nepodporují všechny prohlížeče. Zejména Safari na zařízeních Apple stále zaostává. Na těchto zařízeních jsou proto zážitky poněkud omezené.

Na informační tabuli vedle bývalé kaple je umístěn QR kód, který vede na stránku, odkud lze spustit aplikaci pro 3D zobrazení. K tomu je potřeba stáhnout některá data, což může na místě trvat o něco déle v závislosti na příjmu mobilního telefonu. Pokud se vám to podaří, můžete zařízení natočit směrem ke kapli a vidět ji jako náhled v obraze kamery na místě, kde dříve stála. Můžete se k ní přiblížit nebo ji obejít a prohlédnout si ji ze všech stran. Když se k ní přiblížíte, obraz se změní a místo něj se v krajině objeví oltář Madony. Můžete se na něj také podívat zblízka ze všech stran.

Projekt "Madonin oltář ve 3D" podpořila Evropská unie z Fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe..

ProCache: v401 Render date: 2024-05-24 02:29:50 Page render time: 0.8367s Total w/ProCache: 0.8412s