Euroregion Elbe Labe Logo der Euroregion Elbe Labe

Fond malých projektů

Fond malých projektů v EEL (FMP) podporuje především (ale nejen) setkávání lidí z Čech a Saska (tzv. projekty people-to-people). Cílem je posílení vzájemné důvěry, informovanosti, odbourání předsudků a intenzifikace přeshraniční spolupráce obecně.

 

  Obecné informace