Euroregion Elbe/Labe

Historie Euroregionu Elbe/Labe

Euroregion Elbe/Labe byl založen 24. června 1992. Tomuto základacímu aktu předcházelo zřízení dvou komunálních sdružení, původního "Klubu Euroregion Labe" (dnes: Svazku obcí Euroregion Labe) na české straně a "Komunálního společenství Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří, registrovaný spolek" na německé straně.

Sjednocená města, obce a okresy v částech severních Čech, Saského Švýcarska, dalších částí horního údolí Labe a východních Krušných hor si daly za cíl prosazovat myšlenku podporování a formování důvěry a spolupráce a i podporování přeshraničního rozvoje ve všech sférách života.

Za tímto účelem bylo zřízeno sedm pracovních skupin před vznikem Euroregionu Elbe/Labe (regionální rozvoj, hospodářský rozvoj/cestovní ruch, doprava a hraniční přechody, životního prostředí a ochrana přírody, zdravotnictví a sociální záležitosti, kultura/vzdělávání/sport, ochrana před katastrofami).

Zakládající konference Euroregionu Elbe/Labe schválila také Rámcovou dohodu a první úvahy o společném regionálním přeshraničním rozvoji, tedy důležité dokumenty pro rozvoj společné přeshraniční spolupráce. Tyto dokumenty ukazovaly představu o společné přeshraniční spolupráce na komunální a regionální úrovni.

Již od svého založení se Euroregion Elbe/Labe snaží vytvářet a rozvíjet síť přeshraniční spolupráce.  Tato síť by měla stále více pokrývat všechny oblasti v kompetenci obcí a regionů.

Euroregion Elbe/Labe je platformou, spojnicí a koordinátorem mezi Saskem a severními Čechy na pro něj vytyčeném území.

Se vstupem České republiky do Evropské unie dne 01.05.2004 a do Schengenského prostoru dne 21.12.2007 začaly další etapy přeshraniční spolupráce v Euroregionu Elbe/ Labe.

Podrobné informace o historii založení Euroregionu Elbe/Labe, slavnostním založení a oslav naleznete v kronice Euroregionu Elbe/Labe z období 1992-2007 (DE, 7 MB) a 2008-2017 (DE, 11 MB).

ProCache: v401 Render date: 2024-06-24 11:37:57 Page render time: 0.5241s Total w/ProCache: 0.5292s