Euroregion Elbe/Labe

Konference: Vyhnanci, turisté-nostalgici do staré vlasti a přesídlenci v pohraničí NDR, Československa a Polské lidové republiky

Třidenní konference se zabývá dějinami vyhnaných Němců, turistů-nostalgiků navštěvujících starou vlast, jakož nových osídlenců v socialistických spřátelených zemích NDR, Československu a Polsku do roku 1989. Badatelé, historici, pamětníci a praktici z kultury mohou na konferenci získat nové poznatky a mluvit o budoucnosti porozumění.

Situace uprchlíků a vyhnanců z bývalých německých východních provincií a německy mluvících obyvatel z oblastí střední a východní Evropy, kteří se ocitli v sovětské okupační zóně (posléze NDR), se v zásadních bodech lišila od situace krajanů, kteří se dostali na západ Německa. Jeden důležitý rozdíl spočíval v tom, že se země jejich bývalé vlasti sdružily jako "bratrské národy" v socialistickém táboře a tam žijící obyvatelé byli považovaní za spřátělené národy. Utečenci a vyhnanci, žíjící v NDR, mohli o něco dříve a za jiných politických podmínek cestovat do bývalé vlasti v Česku, na Moravě a ve Slezsku než krajani, žíjící ve Spolkové republice.

Návštěva bývalé vlasti, 1965
Návštěva bývalé vlasti, 1965 (© privat)

Další statisíce občanů NDR se setkávaly s Poláky nebo Čechoslováky na dovolené nebo na služebních cestách, kteří se tam ocitli až po roce 1945. Pro uprchlíky a vyhnance byly takové cesty vždy také cestou do minulosti, do bývalé vlasti, k hrobům svých přibuzných, k domům, kde v minulosti žili a kde nyní bydleli jiní lidé. Následně mohli tyto cesty podniknout  i vyhnanci, žijící ve Spolkové republice, kteří se ale na rozdíl od vyhnanců do NDR mohli po návratu domů o cestě veřejně vyjádřit, a to často i písemně, což znamená, že se o tom už hodně ví. Jelikož v NDR taková možnost o tom veřejně mluvit nebyla , je tento fenomén méně známý. Nejen veřejností, ale i ve vědeckých kruzích není toto téma dosud prozkoumané.

Okolnosti, často zmiňované vyhnanci do NDR, byly dosud ve výzkumech i na veřejnosti málo diskutováné.  V této souvislosti jsou také málo prozkoumána setkání s českými a polskými "novousedlíky" a jejich pohled na německé starousedlíky. Konference se věnuje těmto příběhům z dříve převážně německy osídlených oblastí Československa a srovnává situaci v Polsku. Víc než 35 let po pádu Železné opony se budeme zabývat dosavadními iniciativami smíření mezi Čechy, Němci a Poláky a budeme mluvit s představiteli z praxe o přeshraniční spolupráci a budoucnosti vzájemného porozumění.

Program

Neděle 9. června
Pondělí 10. června
Úterý 11. června

Místo konání

Konference se uskuteční v hotelu Pivovar Monopol v Teplicích.

Adresa místa konání konference: Českobratrská 25, 415 01 Teplice.

Hotel Pivovar Monopol se táhne celým blokem, takže přístup je možný i ze severu z Masarykovy třídy (č. 433/42). Tento přístup je lepší, pokud přijedete vlakem nebo zaparkujete v této ulici.

Příjezd vlakem

Z vlakového nádraží je to na místo konání konference pěšky asi 450 metrů. Nejlépe je jít Vrchlického ulicí (někdy nazývanou Nádražní náměstí) a poté se dát první doprava (Masarykova třída). Dům č. p. 433/42 vlevo je hotel Pivovar Monopol. Uvnitř musíte projít celou budovou téměř na druhý konec.

Parkoviště

V blízkosti se nacházejí následující parkoviště:

u silnice na Masarykově třídě,
na straně Kollárovy ulice,
na straně ulice Mrštíkova,
na straně ulice Potěminova,
na Benešově náměstí.
Všechna veřejná parkoviště stojí kolem 30 Kč za hodinu.

 

Přihláška a ubytování

Registrace na konferenci je možná do 30. května 2024.

Rezervovali jsme pro vás kontingenty pokojů ve třech teplických hotelech za zvýhodněnou cenu. Tyto kontingenty jsou určeny pouze pro hosty, kteří žádají ubytování na dvě noci. Podrobnosti o hotelech najdete také v registračním formuláři (viz níže). Registraci v hotelech zajistíme my. Pokud chcete tuto nabídku využít, uzávěrka přihlášek končí 14. května 2024.

K registraci použijte náš registrační formulář.

přihlašovací formulář

Konference je společným projektem Deutsche Gesellschaft e.V. a Euroregionu Elbe/Labe.

Projekt je spolufinancován Spolkovým ministerstvem vnitra na základě usnesení Spolkového sněmu, Fondem malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (podána žádost) a Institutem pro kulturu a dějiny Němců v severovýchodní Evropě (IKGN) e.V. - Nordost-Institut (financován zmocněncem spolkové vlády pro kulturu a média na základě usnesení Spolkového sněmu).

ProCache: v401 Render date: 2024-05-15 18:13:15 Page render time: 0.4285s Total w/ProCache: 0.4333s