Euroregion Elbe/Labe

Kolik Čechů vlastně pracuje v Sasku?

Studie DGB (Německý odborový svaz) ukázala, že v Sasku pracuje kolem 11.000 Čechů (stav ke 30.06.2019). Studie obsahuje také řadu zajímavých informací, které se týkají mimo jiné i Euroregionu Elbe/Labe.

01.05.2020

Zajímavé v souvislosti s koronavirovými omezeními: ke 30.06.2019 pracovalo v Sasku 11.129 občanů ČR, kteří zde platili sociální pojištění. K tomu je třeba připočítat 986 zaměstnanců se zkrácenými úvazky, kteří do této statistiky nebyli zahrnuti.

Většina ze zaměstnanců platících sociální pojištění, přesně 9.134, jsou pendleři s trvalým bydlištěm v ČR. Podíl českých pendlerů (82%) je podstatně vyšší než např. u Poláků (52%). 

Na prvním místě žebříčku branží se - pro někoho možná překvapivě - nenachází gastronomie nebo zdravotnictví, ale zpracovatelský průmysl s téměř čtvrtinou českých zaměstnanců.

Na saské straně Euroregionu Elbe/Labe pracuje 3.307 občanů ČR, z toho je 2.629 pendlerů. K tomu ještě 350 osob pracovalo na zkrácený úvazek.

V celém Německu pracuje kolem 35.700 pendlerů z ČR (v Bavorsku asi 25.000). Z těchto údajů je patrné, jaký dopad mají současná omezení v souvislosti s uzavřením hranic.

Více informací (i pro polské zaměstnance v Sasku) je k přečtení na Kurzinfo des DGB z 28.04.2020 (PDF, německy).

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 18:24:01 Page render time: 0.6498s Total w/ProCache: 0.6524s