Euroregion Elbe/Labe

Projekt COUREG - MÍT KURÁŽ A UTVÁŘET NÁŠ REGION

Čtyři partneři Technická univerzita v Drážďanech - Institut pro politické vědy, Univerzita J.E. Purkyné Ústí nad Labem - Katedra politologie, Euroregion Elbe/Labe, a Aktion Zivilcourage e.V. z Pirny zahájily v březnu spolupráci na česko-německém modelovém projektu na téma občanská kuráž a občanské dovednosti.

15.03.2021

Projekt CouReg je zaměřen na mladé lidi z českého a saského pohraničí. Jeho cílem je posilování a rozšiřování demokratických a občanských dovedností. V průběhu projektu budou vytvořeny vzdělávací moduly jeden pro žáky posledních ročníků základní školy (8. a 9. třída) a pro druhý pro studenty vysokých škol na téma občanská kuráž a občanské dovednosti. Cílem projektu je posílit tyto dovednosti, interkulturní a demokratické kompetence u mladé generace ve věku 14 až 25 let.

Dne 15.3. proběhla první schůzka společného sasko-českého realizační týmu.

Odkaz na hlavní stránky projektu (LP TU Dresden)

 

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-19 23:33:25 Page render time: 0.6885s Total w/ProCache: 0.6919s