Euroregion Elbe/Labe

Dialog 6 regionů v online formátu

Zapojte se do diskuse!
V návaznosti na akci "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" se mohou lidé ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského a Ústeckého kraje, Bádenska-Württemberska a francouzského regionu Grand Est podělit o své zkušenosti z pohledu občanů žijících v příhraničních regionech, zejména v souvislosti s pandemií korony. Buďte slyšet!

(akce bude tlumočena)

06.11.2021

Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se chce aktivně podílet na procesu budoucího směřování EU. Proto zahájilo přeshraniční dialog. Ve dnech 10. a 11. prosince 2021 se v rámci Dialogu 6 regionů setká přibližně 100 občanů ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje, Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo). Budou debatovat mimo jiné o soužití v příhraničních oblastech a podělí se o své zkušenosti z pandemie korony.
Zúčastnit se mohou všichni občané jmenovaných regionů. Velmi bychom uvítali, kdyby se opět zúčastnili účastníci dialogu 3 zemí "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" a vnesli do Dialogu šesti regionů (v případě zájmu se zde prosím registrujte) myšlenky, které vznikly během tohoto dialogu.

(akce bude tlumočena)

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 15:31:56 Page render time: 0.7147s Total w/ProCache: 0.7182s