Euroregion Elbe/Labe

Začíná Česko-německá novinářská cena 2020

Návrhy na Česko-německou novinářskou cenu lze podat do 30. června 2020.

11.06.2020

Z tiskové zprávy německo-českého budoucího fondu:

Startuje soutěž o Česko-německou novinářskou cenu 2020. Příspěvky lze podávat do 30. 6.
2020.

V rámci pátého ročníku udělí Česko-německý fond budoucnosti společně s novinářskými svazy obou zemí (Syndikát novinářů ČR a DJV) opět celkem osm cen vynikajícím novinářkám a novinářům, kteří svou tvorbou vzbuzují zájem o sousední zemi a diferencovaným a do souvislostí zasazeným zpravodajstvím přispívají k lepšímu porozumění mezi Čechy a Němci.

„Vzájemné vnímání obyvatel obou zemí je v současné době velmi silně ovlivněno koronavirovou krizí, jež, bohužel, podněcuje i již zdánlivě překonané předsudky a kvůli níž se řada médií prioritně zaměřuje na domácí zpravodajství. O to aktuálněji a naléhavěji vnímáme udělení této ceny, kterou chceme povzbudit novináře, zapojující do své práce přeshraniční perspektivu a nepředpojatý pohled,“ uvádějí Petra Ernstberger a Tomáš Jelínek, ředitelé Česko-německého fondu budoucnosti.

Oceněny budou nejlepší české a německé příspěvky z posledních 12 měsíců v kategoriích text, audio a multimédia (včetně televize). Zvláštní cenou Mileny Jesenské bude nadto oceněn český nebo německý příspěvek, zabývající se zvláště přínosným způsobem a ve vztahu k aktuálnímu dění tématy, jako je občanská odvaha a multikulturní porozumění či tolerance.

Zvláštním oceněním za dlouhodobou vynikající novinářskou činnost budou kromě toho oceněny také novinářské formáty a novináři, kteří se v delším časovém období zasloužili o diferencované zpravodajství o sousední zemi.

Výše finanční odměny v každé kategorii činí 2000 eur, u zvláštního ocenění za dlouhodobou činnost se jedná o nedotované čestné ocenění.

Příspěvek do soutěže může přihlásit jeho autor, ale také redakce či třetí osoby. Poprvé mohou být v letošním roce do soutěže přihlášeny dva příspěvky jednoho autora v každé kategorii. Mimořádné ocenění může být uděleno pouze na základě nominace třetí osobou.

Text vyhlášení ceny, podmínky účasti a další informace najdete na internetových stránkách: http://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

Krátké video s ohlédnutím za posledním ročníkem naleznete zde: https://youtu.be/b6marzhVjq4

Kontakt:
Silja Schultheis
Email: silja.schultheis@fb.cz
GSM: +420 737 505 790
http://www.fondbudoucnosti.cz/
http://cesko-nemecka-novinarska-cena.cz/

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 03:00:14 Page render time: 0.6199s Total w/ProCache: 0.6222s