Euroregion Elbe/Labe

Vysvětlující video o přeshraničních partnerstvích mateřských škol

Toto video vysvětluje možnosti přeshraničních partnerství mateřských škol.

01.04.2022

V tomto videu vysvětluje saská "Landesstelle für frühe nachbarsprachliche Bildung" možnosti partnerství mezi mateřskými školami v Sasku, České republice a Polsku.