Euroregion Elbe/Labe

Vysvětlující video o přeshraničních partnerstvích mateřských škol

Toto video vysvětluje možnosti přeshraničních partnerství mateřských škol.

01.04.2022

V tomto videu vysvětluje saská "Landesstelle für frühe nachbarsprachliche Bildung" možnosti partnerství mezi mateřskými školami v Sasku, České republice a Polsku.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-20 11:26:01 Page render time: 0.5492s Total w/ProCache: 0.5519s