Euroregion Elbe/Labe

17.03.2020

Pro projekty Společného fondu malých projektů v EEL (FMP), které nemohly být řádně zrealizovány v souvislosti s nouzovým stavem v ČR (od 12.3.2020), platí následující pravidla:

  • pokud se daná aktivita projektu neuskuteční v řádném termínu, je nutné ji realizovat v náhradním termínu tak, aby byly dodrženy schválené aktivity projektu
  • storno poplatky z důvodu opatření proti šíření koronaviru jsou uznatelným výdajem.Tyto poplatky uvede žadatel do soupisky výdajů,
  • v případě přesunu termínů za původní termín ukončení projektu je třeba požádat o změnu smlouvy a provést prodloužení projektu,
  • v případě, že přesunem termínu dojde k navýšení nákladů na projekt, má žadatel možnost požádát LŘV o navýšení rozpočtu. Toto je možné pouze v případě, že celková dotace nepřevýší 15.000,- €.  

Doporučujeme vždy konzultovat konkrétní problémy se sekretariátem EEL.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-21 19:42:37 Page render time: 0.6904s Total w/ProCache: 0.6925s