Euroregion Elbe/Labe

Výsledky ankety IHK: Zavření hranic nepřiměřené

Průmyslová a hospodářská komora Chemnitz minulý týden provedla průzkum dopadu uzavření hranic s Českou republikou na saské firmy. Na základě jejich výsledků je uzavření hranic popsáno jako nepřiměřené.

01.03.2021

Průmyslová a hospodářská komora Chemnitz minulý týden provedla průzkum dopadu uzavření hranic s Českou republikou na saské firmy. Zde jsou výňatky z tiskové zprávy o výsledcích:

Průmyslová a hospodářská komora vyzývá k nejrychlejšímu možnému otevření hranice pro pendlery

Současné vstupní předpisy na hranicích s Českou republikou mají vážný dopad na saské firmy. Potvrzují to výsledky posledního průzkumu Průmyslové a hospodářské komory Chemnitz k tématu pracovního překračování hranic, kterého se zúčastnilo od 22.2. do 26.2. celkem 255 firem s přibližně 25 000 zaměstnanci. Přibližně polovina společností pochází z průmyslu.

"Vyzýváme politiky, aby co nejdříve obnovili normální stav na českých hranicích. Je nepřijatelné, aby podniky již nebyly provozuschopné, nebo jen v malé míře, protože jim chybějí čeští pracovníci. Většina společností naopak akceptovala a zrelizovala povinnost každodenního testování zaměstnanců," zdůrazňuje Hans-Joachim Wunderlich, generální ředitel Průmyslové a obchodní komory Chemitz.

Podle výsledků průzkumu většina respondentů odmítá uzavření hranic pro dojíždějící. Zatímco 47 procent považuje toto opatření za nepřiměřené, 14 procent za nezbytné. Za mimořádně kritické jsou považovány také krátkodobé změny saské karanténní vyhlášky, jakož i nedostatek možností reakce a nedostatečná plánovací jistota. [...]

S  cílem otevření hranice pendlerům jsou dvě ze tří společností připraveny nechat dojíždějící denně testovat. Jednalo by se o nejčastěji testované skupiny obyvatelstva v Evropě. Na základě tohoto zjištění by měly spolkové a zemské vlády v Bavorsku a Sasku co nejdříve přijmout společné rozhodnutí o otevření německo-české hranice pro pendlery.

Kompletní tiskovou zprávu a podrobné výsledky naleznete na webových stránkách IHK Chemnitz.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-24 22:05:26 Page render time: 0.5414s Total w/ProCache: 0.5442s