Euroregion Elbe/Labe

Rybova mše vánoční „HEJ, MISTŘE“

Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v Modlanském kostela sv. Apolináře na druhý svátek vánoční 26.12. od 16:00 v podání Brixiho komorního sboru Teplice.

20.12.2023

Mše, složená v roce 1796, si zachovává rysy tradiční latinské mše, ale do popředí se dostává český charakter Vánoc a jejich interpretace, kterou Ryba záměrně zasadil do českého prostředí. Ryba byl přesvědčen, že tak může liturgická mše oslovit své posluchače.

Postupem času se tato mše stala nejoblíbenější vánoční mší v Čechách.

Quelle: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_m%C5%A1e_v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 02:13:28 Page render time: 0.5706s Total w/ProCache: 0.5739s