Euroregion Elbe/Labe

Výzkum přeshraničních pendlerů

Universita Newcastle připravuje vědeckou studii k situaci pendlerů v Německu během pandemie Covid 19.

13.03.2021

University Bussiness School v Newcastle zkoumá momentálně následky koronavirové pandemie na pendlery v Německu.

Cílem studie je zjistit, jak se proměnilo vnímání práce a stresu u přistěhovalců, dočasných pracujících, pendlerů v době koronavirové pandemie. Jedná se hlavně o jejich osobní zkušenosti, zážitky a hlediska. [...]

Tato skupina zaměstnanců není v politickém diskurzu a výzkumu dostatečně reprezentována a zároveň je náchylná na zvýšené riziko stresu a psychických onemocnění, která souvisí s pracovními podmínkami a nestandardní životní situací (např. omezení přístupu k rodině, jiná řeč a kultura). Jelikož tyto faktory jsou v době pandemie ještě posíleny (omezení pohybu, omezení jiných činností než je práce, méně kontaktů, zvýšené pracovní nasazení), je tedy cílem studie zachytit, jak vnímají současný stav, jakou podporu mají k dispozici, jakou pomoc využívají příp. by potřebovali, aby úspěšně zvládli tuto složitou situaci.

 

 

Další Informace na Universitě Newcastle (německy)

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 01:35:48 Page render time: 0.6055s Total w/ProCache: 0.6079s