Euroregion Elbe/Labe

Uzávěrka pro podávání dotačních žádostí pro malé projekty končí 24. července

Nové žádosti pro česko-německé malé projekty se musí předložit do 24. července.

13.07.2020

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o dotaci končí 24. července. Žádost (poštou a online), včetně plánu nákladů a financování s různými přílohami, musí být předložena Sekretariátu Euroegionu Labe v Ústí nad Labem s právně závaznými podpisy obou spolupracujících partnerů.

Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci Dotace / Fond malých projektů.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 02:55:57 Page render time: 0.6387s Total w/ProCache: 0.6420s