Euroregion Elbe/Labe

Setkání zástupců euroregionů EEL a ERK s hejtmanem Ústeckého kraje

Tradiční setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionů Labe a Krušnohoří se uskutečnilo v úterý, 18. února 2020 v Ústí na krajském úřadu.

18.02.2020

Důležitým bodem jednání byl stav příprav nového dotačního programu v oblasti přeshraniční spolupráce. K tomu byla vytvořena společná pracovní skupina tvořená předsedy obou euroregionů, jejich zástupců a jednatelů. Za Ústecký kraj to budou zástupci odboru regionálního rozvoje.

Zástupci euroregionů poděkovali za podporu kraje a aktivní účast pracovníků Krajského úřadu. Na setkání se představila nová jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Konečná, která od 1. 4. 2020 vystřídá dlouholetého jednatele Mgr. Františka Bínu. S ním se za všechny rozloučil hejtman Bubeníček, poděkoval mu za dosavadní práci a předal mu medaili hejtmana Ústeckého kraje s pamětním listem.

Další informace najdete v tiskové zprávě ÚK.