Euroregion Elbe/Labe

Konference přeshraniční kultury

V rámci asociace AGEG pracují různé sekce tzv. Task Forces. Např. Task Force Cross-Border Culture (T4CBC) se věnuje tématům přeshraniční kulturní práce. T4CBC organizuje v průběhu roku konference na toto téma. Dvě z nich se konaly v letech 2017 a 2018 v Euroregionu Elbe/Labe.

5. Konference přeshraniční kultury 2017

5. Konference přeshraniční kultury se konala Drážďanech v bývalé elektárně Kraftwerk Mitte dne 7.11. 2017. Orgzována byla Saským zemským svazem kulturního a kreativního hospodářství (Sächsischen Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft) v úzké spolupráci asociácí AGEG a Euroregionem Elbe/Labe.

Jednání se věnovalo kulturnímu a kreativnímu hospodářství v česko-saském hraničním regionu. V rámci zasedání byly představeni aktéřům těchto branží specifické evropské sítě, které podporují mezinárodní spolupráci a představeny byly také úspěšné modelové projekty. Diskuse se věnovala celé řadě praktických otázek a problémů, které vznikají při práci v cizí zemi např. pracovní právo, daně nebo problematika poplatků. Konference nabídla možnosti kontaktů a zapojení se do různých sítí. 

Insgesamt nahmen ca. 80 Gäste an der Tagung teil, vor allem aus dem Bereich Kulturmanagement und aus diversen kulturellen Institutionen. Diese kamen nicht nur aus der sächsisch-tschechischen Grenzregion, sondern aus etwa einem Dutzend europäischer Länder.

In Vorbereitung der Konferenz wurde ein Booklet erstellt, welches Informationen zu allen beteiligten und vorgestellten Institutionen und Projekten sowie den Vortragenden enthält. Ebenso ist darin ein Empfehlungspapier der T4CBC zur Erleichterung der grenzüberschreitenden Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern in Europa abgedruckt. Sie können es hier in englischer Sprache herunterladen:

Brožurka 5. přeshraniční kulturní konference - booklet zur 5. Cross-Border Culture Conference (EN, pdf, 1.4 MB)

6. Konference přeshraniční kultury 2018

Umění a kultura hrají významnou roli při překonávání hranic a mají velký význam pro příhraniční regiony. Avšak ve venkovských  regionech s řídkým osídlením, postižených odlivem obyvatel, velmi často chybí fundamentální předpoklady k takové činnosti. Jak ale může umění a kultura vůbec v těchto regionech fungovat? Odkud a pro koho by měly přijít v těchto regionech kulturní nabídky? Jak by se mohly do regionu přilákat kreativní osobnosti?

Na první pohled má příhraničí špatnou perspektivu přilákat kulturní život. Zároveň zde dřímá i potenciál na změnu: budovy s charakterem, dostatek místa, blízkost k přírodě, čistý vzduch… A hlavně se jedná o kontaktní zónu dvou kultur. Jak tedy tohoto potenciálu využít?

Konference v EEL se zúčastnilo 75 osob z 11 evropských zemí. Zvláštní pozvání bylo směřováno na aktéry ze střední a východní Evropy se záměrem posílit spojení západ-východ.

ProCache: v401 Render date: 2024-02-04 09:53:46 Page render time: 1.8827s Total w/ProCache: 1.8872s