Euroregion Elbe/Labe

VRT Drážďany-Praha: A jaký je Váš názor!

Společnost Deutsche Bahn zve k veřejnému projednání nové železniční tratě Drážďany-Praha od 24.11., s online dialogem 30.11.

23.11.2022

Der Untersuchungsraum zwischen Heidenau und Usti nad Labem (© <a href='https://neubaustrecke-dresden-prag.de/streckenverlauf/' target='_blank'>DB Netz AG</a>)
Der Untersuchungsraum zwischen Heidenau und Usti nad Labem (© DB Netz AG)

Zkoumané území mezi Heidenau a Ústím nad Labem (© DB Netz AG)

Plánování vysokorychlostní železniční tratě mezi Drážďany a Prahou pokračuje. Deutsche Bahn nyní navrhuje dvě varianty, jednu kompletně v tunelu (se dvěma podvariantami) a druhou s nadzemní částí. Původní studijní oblast je znázorněna na obrázku. Zbývající varianty se nacházejí pouze v horní části původní oblasti. Mnoho informací je již k dispozici na stránkách neubaustrecke-dresden-prag.de nebo nainformační prezentaci v PDF s inormacemi k českému úseku.

Diskuze o variantách bude asi bouřlivá. Jedna ze zúčastněných stran (zhruba Deutsche Bahn a Heidenau) se přiklání spíše k částečně otevřené variantě s mostem přes Seidewitz, druhá strana (občanská iniciativa, Dohma a různé subjekty z oblasti ochrany přírody atd.) jednoznačně preferuje variantu s plným tunelem. Rozhodnutí má být přijato do konce roku 2024 a Spolkový sněm o něm musí následně hlasovat.

Od 24. listopadu 2022 bude společnost Deutsche Bahn poskytovat podrobné informace o plánech a různých variantách na informačním trhu.

Dne 30.11.2022 se uskuteční online dialog s občany, kde bude možné klást otázky, které budou - pokud to bude možné - přímo zodpovězeny.

K  INFORMAČNÍMU TRŽIŠTI

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 03:13:03 Page render time: 0.5591s Total w/ProCache: 0.5614s