Euroregion Elbe/Labe

Dvanáct malých projektů dostává finanční podporu z Fondu malých projektů Euroregionu

Na posledním zasedání Lokálního řídícího výboru v tomto dotačním období bylo rozhodnuto financovat 7 saských a 5 českých malých projektů.

04.03.2022

Dnes se na děčínském zámku naposledy sešli členové Lokálního řídícího výboru EEL v rámci probíhajícího Fondu malých projektů, aby rozhodli o financování 7 saských a 5 českých projektů. Všechny projektové žádosti byly jednomyslně schváleny. Celkový objem finančních prostředků na schválené projekty činí 158 586,76 EUR.

Některé projekty - zejména na české straně - musí čekat na  uvolnění finančních prostředků z aktuálně realizovaných projektů. Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem s realizací projektů FMP je velmi pravděpodobné, že nakonec podaří uskutečnit všechny schválené projekty.

do seznamu schválených projektů