Euroregion Elbe/Labe

35. Sněm Dobrovolného svazku obcí Euroregionu Labe

V úterý dne 25. 6. 2024 se uskutečnilo na Magistrátu města Ústí nad Labem již 35. zasedání Sněmu Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe.

27.06.2024

Sněm EL je nejvyšším orgánem DSO EL. Do výlučné působnosti Sněmu EL kromě dalších patří:

  • projednání a schválení výroční zprávy Rady o činnosti EL
  • projednání a schválení výroční zprávy Kontrolní komise EL o hospodaření EL
  • projednání a schválení plánu činnosti EL pro následující rok
  • projednání a schválení rozpočtu EL pro následující rok
  • určení výše pravidelných členských příspěvků

35. Sněm EL schvalil závěrečný účet za 2023, výroční zprávu o činnosti EL za 2023, plán činnosti EL 2024, rozpočet EL na 2024střednědobý výhled rozpočtu DSO EL na rok 2025-2028, členské příspěvky na rok 2025 ve výši 5,- Kč a dále vzal Sněm EL na vědomí Zprávu o přezkumu hospodaření za 2023.

Veškeré dokumenty schválené 35. Sněmem EL jsou k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu EL  na adrese: Velká Hradení 484/2, ve 4. patře, č. dv. 536 a na úřední elektronické desce.

ProCache: v401 Render date: 2024-07-12 16:57:05 Page render time: 0.5545s Total w/ProCache: 0.5580s