Euroregion Elbe/Labe

X-Dörfer - Financování kulturních projektů ve venkovských oblastech

Státní činohra (Staatsschauspiel) podpoří kulturní projekty ve venkovských oblastech v letech 2023 a 2024 z hlediska obsahu a financování. Program lze využívat i přeshraničně.

03.02.2023

V rámci projektu X-Dörfer podpoří Staatsschauspiel Dresden (státní činohra) rozmanité kulturní projekty ve venkovských oblastech. Kromě finanční podpory je důležitá zejména obsahová podpora ze strany divadelních profesionálů.

Pro projekty po létě 2023 lze jako doplněk využít Fond malých projektů Euroregionu Elbe/Labe, který slouží k přeshraniční organizaci těchto projektů. Kanceláře euroregionu vám v tomto ohledu rády poradí (viz kontakt).

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ

Státní činohra Drážďany hledá lidi všech věkových kategorií se zájmem o kulturu, kteří by chtěli společně vymýšlet a realizovat kulturní projekty na venkově. Cílem je iniciovat a podporovat trvalé impulsy pro kulturu pospolitosti.

Mohou třeba vzniknout koncerty ve stodole, venkovské divadelní projekty, festivaly psaní pro všechny, kulturní kavárny, historické workshopy, kino v kadeřnictví a mnoho dalšího. Žádat mohou kulturní instituce, spolky, občanské iniciativy, kulturní pracovníci nebo kulturně zainteresovaní amatéři všech věkových kategorií ze saských obcí do 40 000 obyvatel, které nejsou vzdáleny více než 60 km od Drážďan.

V žádosti by měl být nastíněn hrubý záměr nebo téma. Důležité je, aby se nepřihlásil jen jeden člověk, ale aby bylo vidět, že se o myšlenku zajímá více lidí a chtějí se zapojit.

Pokud bude vaše žádost vybrána, vedení projektu X-Dörfer přijede do vaší obce, aby společně rozvinuli myšlenku a zjistili, kde projekt potřebuje podporu. Např. ještě nějaký skvělý nápad, více odhodlaných spolupracovníků z vaší vesnice nebo sousedních obcí, organizační strukturu, partnery pro spolupráci nebo profesionální umělce zvenčí? Myšlenku by nakonec měli realizovat zúčastnění s podporou vedení projektu X-Dörfer vor Ort.

Období projektu je rok 2023 a/nebo 2024.

PROJEKT NABÍZÍ V ZÁVISLOSTI NA POTŘEBách:

Rady pro hledání nápadů
Podpora při organizaci
Honoráře umělců, kteří žijí v obci nebo jsou pozváni zvenčí.
případné cestovní náklady a náklady na ubytování
materiálové náklady na projekt
Podpora při práci s veřejností
v případě úspěšného dokončení projektu pomoc při podávání žádostí o financování v následujícím roce.

POŽADAVKY NA PŘIHLÁŠENÍ:

Původní myšlenka
Krátký motivační dopis
Krátký představení
Hrubý časový plán
Kdo další by se mohl ještě zapojit?
Celková délka žádosti by neměla přesáhnout jednu až dvě strany A4.

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI:

Po předběžném výběru přijatých žádostí se uskuteční jedno nebo dvě výměnná setkání na místě. Poté bude rozhodnuto, zda je spolupráce v zájmu všech účastníků.

V případě, že by vám proces podávání žádostí představoval překážku, a v případě dotazů se můžete obrátit na projektový tým Miriam Tscholl a Claudii Leutemann na adrese xdoerferstaatsschauspiel-dresden.de Rádi vám také poradí na online schůzce nebo v telefonickém hovoru.

 

Datum uzávěrky:

 

zdroj: https://www.staatsschauspiel-dresden.de/spielplan/a-z/x-doerfer/

Přihlásit se můžete již nyní, nejpozději však do 15. března 2023.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 08:40:15 Page render time: 0.8613s Total w/ProCache: 0.8641s