Euroregion Elbe/Labe

RESTART II - Nový mimořádný program podpory Fondu budoucnosti

  • Česko-německý fond budoucnosti podporuje do konce roku krátkodobé projekty až do výše 4000 eur.

04.08.2021

Sdělení Česko-německého fondu budoucnosti o programu RESTART II:

I když se pandemická situace v obou zemích výrazně zlepšila, je zřejmé, že nejistota ohledně realistických termínů, vhodných formátů a smysluplného zaměření projektů, která nás v posledních týdnech sužovala, ještě zcela neodezněla.

Abychom v této chvíli ulehčili rozhodování ohledně budoucích projektů a umožnili vůbec jejich konání, rozhodli jsme se  vyhlásit nový mimořádný program podpory RE-START II, který nahrazuje a rozšiřuje stávající mimořádné programy (RE-START, Digitálně nebo venku?). Věříme, že se nám společně česko-německý restart podaří.

V rámci tohoto programu lze průběžně žádat o podporu všech setkávacích formátů s maximální výší podpory 100 000 Kč nebo 4000 EUR.

Program RE-START II je určen pro německé a české aktéry ze všech oblastí podpory (kromě obnovy památek a publikací) a všech věkových skupin, kteří chtějí od července do prosince 2021 realizovat projekty, ale z časových důvodů nemohli u Fondu budoucnosti podat žádost v obvyklých lhůtách.

Výše podpory:

  • Maximální výše podpory je 100.000 Kč nebo 4.000 € a může činit až 70 % celkových nákladů.

Použití příspěvku:

  • Příspěvek ČNFB je určen především na položky cestovné, ubytování a stravování účastníků.

Podmínky podpory:

Kromě standardních kritérií pro poskytnutí příspěvku musí podpořené projekty splňovat následující podmínky:

  • Projekt se musí uskutečnit v období od července do prosince 2021.    
  • Z podpory jsou vyloučeni žadatelé, kteří mohou požádat o podporu a uskutečnit své projekty v běžných lhůtách.    
  • Podpora nesmí být kombinována s jinými, již schválenými příspěvky ČNFB.

Způsob podání žádosti:

  • Žádosti se mohou podávat od 1.7.2021 nejpozději do 15.11.2021 průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému.    
  • Rozhodnuto o nich bude vedením ČNFB ve zkráceném termínu.

 

Přesné informace a odkaz na formulář žádosti najdete na internetových stránkách Česko-německého fondu budoucnosti:

K Česko-německému fondu budoucnosti

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 17:21:44 Page render time: 0.6456s Total w/ProCache: 0.6480s