Euroregion Elbe/Labe

Diskusní fórum o stavu česko-německé spolupráce dne 27.05. v Drážďanech

Dne 27. května od 13 hodin se v Drážďanském Umweltzentrum uskuteční panelová diskuse pod názvem "20 let společných projektů: Kam směřuje česko-německá spolupráce?"

14.05.2024

Letos uplynulo 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. Mezi hlavní výhody, které členství v EU přineslo, patří přístup k finančním prostředkům EU. Kohezní politika nejenže podporuje projekty na českém území, ale také iniciativy, které posilují přeshraniční vztahy. Během posledních 20 let Česká republika investovala miliardy do společných projektů se Saskem. Jak hodnotí regionální partneři tuto spolupráci? A jak si ji představují v následujících 20 letech?

  • Jaký prospěch přinesla přeshraniční spolupráce České republice jako "novému" členskému státu EU a Německu jako "starému" členskému státu EU?
  • Jak se vyvíjela role České republiky v přeshraniční spolupráci během 20 let v EU?
  • Jak regionální partneři tuto spolupráci hodnotí? A jak si ji představují v budoucnosti?
  • Co se v průběhu let v kooperaci osvědčilo? Jaké jsou dosavadní úspěchy spolupráce? A co by mělo být zlepšeno?
  • Jaké jsou vlajkové projekty financované programem Interreg? A které projekty jsou ve fázi přípravy?

Jako panelisté jsou pozváni Elke Zepak, jednatelka Euroregionu Krušnohoří, a Vladimír Lipský, jednatel Euroregionu Elbe/Labe.

Akci pořádá evropská mediální síť EURACTIV.

Více informací o akci najdete v tomto letáku. Pro registraci klikněte zde.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-19 16:42:29 Page render time: 0.6383s Total w/ProCache: 0.6417s