Euroregion Elbe/Labe

Programy mimořádné podpory Česko-německého fondu budoucnosti

Česko-německý fond budoucnosti podporuje v době koronavirové krize aktéry česko-německé spolupráce prostřednictvim několika mimořádných programů.

08.01.2021

Logo ZukunftsfondsZ tiskové zprávy Česko-německého fondu budoucnosti:

Druhá vlna pandemie koronaviru na podzim roku 2020 a s ní spojená řada protiepidemiologických opatření v obou zemích dopadá negativně na většinu oblastí života. To platí především pro živé sousedství a přeshraniční setkávaní. Rovněž ekonomické a sociální dopady druhé vlny pandemie naberou větších rozměru, než tomu bylo na jaře.

Z tohoto důvodu a na základě dobrých zkušeností s koronavirovou pomocí z jara 2020 se Česko-německý fond budoucnosti rozhodl vyčlenit v rámci rychlé a nebyrokratické podpory finanční prostředky na následující účely:

Jedeme dál!

Pomoc česko-německým projektovým partnerstvím při překonávání koronavirové krize

Cílovou skupinou jsou organizace či jednotlivci, kteří se v posledních 3 letech jako aktivní aktéři zasadili o zlepšení česko-německých vztahů a kvůli současné krizi se dostali do tíživé finanční situace. Podpořit chceme především umělce, kulturní instituce, spolky a aktéry z oblasti kulturní a mládežnické práce.

Lhůta pro podání žádosti: 15.1.2021

Bližší informace

Pomoc pro pohraničí II

Program na zmírnění sociálních a zdravotních důsledků pandemie v pohraničí

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, neziskové organizace, obce, spolky a iniciativy, které vykonávají služby ve prospěch pandemií obzvlášť ohrožených skupin obyvatelstva v pohraničí

Lhůta pro podání žádosti: 15.1.2021

bližší informace 

Pomoc organizacím pečujícím v ČR o oběti nacismu

Program ve prospěch dosud žijících obětí nacismu za účelem jejich ochrany před onemocněním COVID-19 a následky koronavirové pandemie

Vzhledem k jejich věku a prožitému utrpení jsou dnes žijící oběti nacistického režimu jednou z nejohroženějších skupin obyvatelstva. Fond budoucnosti se o ně staral již v souvislosti s finančním odškodněním a chce je podporovat i nadále. 

Organizace budou osloveny přímo.

Digitálně nebo venku?

Mimořádná podpora česko-německých projektů v době koronavirové pandemie

Abychom v této době usnadnili plánování a realizaci česko-německých projektů, chceme podpořit zejména ty žadatele, kteří na pandemii koronaviru reagují digitálními formáty setkávání nebo venkovními aktivitami.

Lhůta pro podání žádosti:

  • pro žádosti o podporu do výše 4.000 EUR nebo 100.000 CZK - průběžně do 30.06.2021
  • pro žádosti o podporu přesahující 4.000 EUR nebo 100.000 CZK - obvyklé lhůty (31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021)

bližší informace

Nové časy? Nové cesty!

Téma roku 2021

Fond budoucnosti chce svým Tématem roku mezi obyvateli České republiky a Německa podnítit společnou reflexi koronavirové krize a jejich důsledků pro česko-německou spolupráci. 

Zvýšenou sazbou podpory až do výše 70% projektových nákladů podpoříme:

  1. Offline i online projekty, které se věnují společenským, sociálním ekonomickým důsledkům pandemie, a hledají cesty, jak může krize posunout společnosti obou zemí kupředu.
     
  2. Offline i online projektové formáty, které hledají nové možnosti česko-německého setkávání a spolupráce i v časech krize.

Lhůta pro podání žádosti: obvyklé čtvrtletní termíny (31.12.2020, 31.3.2021, 30.6.2021, 30.9.2021, 31.12.2021)

bližší informace

ProCache: v401 Render date: 2024-05-28 01:40:39 Page render time: 0.4796s Total w/ProCache: 0.4828s