Euroregion Elbe/Labe

31.05.2022 Uzávěrka přihlášek na 19. umělecké sympozium Proudění Strömungen v Drážďanech

Hledáme koncepty českých a německých umělkyň a umělců na téma “Nemáme recept ”, které budou následně realizovány v termínu 14.10. - 23.10.2022 v drážďanském spolku riesa efau. Kultur Forum Dresden.

09.05.2022

Call for paper! Hledáme koncepty českých a německých umělkyň a umělců na téma “Nemáme recept ”, které budou následně realizovány v termínu 14.10. - 23.10.2022 v drážďanském spolku riesa efau. Kultur Forum Dresden. Výsledky sympozia budou prezentovány formou vernisáže dne 22.10.2022 v prostorách zvaných “Runde Ecke”.

V případě zájmu se obraťte na Sylvia.Angele@riesa-efau.de nebo Lenku Holíkovou (kc.rehlovice@gmail.com). Přihlášky posílejte přímo do riesy efau k rukám Sylvie Angele.
Další informace: www.riesa-efau.de a www.kcrehlo.cz.

Více informací (PDF)


Tento projekt je financován Česko-německým fondem budoucnosti, Svobodným státem Sasko a odborem pro kulturu a památkovou péči Zemského hlavního města Drážďany.

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-26 15:11:53 Page render time: 0.7420s Total w/ProCache: 0.7454s