Euroregion Elbe/Labe

Odbory z pohraničí požadují neprodleně obnovit volný pohyb

Odbory z Česka, Německa a Polska požadují ve společném prohlášení neprodleně obnovit volný pohyb v Trojzemí.

24.04.2020

Odborové svazy působící v Trojzemí Česka, Saska a Polska dnes zveřejnily společné prohlášení k situaci v pohraničí:

„Vyzýváme vlády Německa, Polska a České republiky, aby neprodleně obnovily volný pohyb pracovníků na přeshraničním trhu práce v Trojzemí pro všechny přeshraničně pracující osoby. Uzavření hranic není nástrojem boje proti šíření koronaviru, nýbrž akutně ohrožuje pracovní místa a existence přeshraničních pracovníků,“ uvedl Markus Schlimbach, předseda saského obvodu Německé konfederace odborových svazů DGB.

Odbory s rozhořčením konstatují, že evropská soudržnost v současnosti uvízla někde na půl cesty. Trpí tím především zaměstnanci pracující na společném přeshraničním trhu práce. V Sasku pracuje v pracovních poměrech zakládajících povinnou účast na sociálním pojištění více než 11 000 zaměstnanců z České republiky a cca 20 000 z Polska, z toho více než 9 000 přes­hraničních pracovníků z Česka a více než 10 000 z Polska.

Z důvodu karanténních opatřeních v Česku a Polsku jim bylo téměř znemožněno dojíždět do práce na území Německa. Obě země tím porušují právo na volný pohyb osob. Přeshraničním pracovníkům tak hrozí propouštění!

Meziregionální odborová rada (MEROR) Labe-Nisa byla založena v roce 1993 a zasazuje se za sociální a spravedlivý rozvoj pohraničí. Jsou v ní zastoupeny Obvod DGB Sasko, regionální rady a sdružení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) a polské odborové centrály OPZZ a NSZZ „Solidarność“.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-30 15:32:23 Page render time: 1.2985s Total w/ProCache: 1.3186s