Euroregion Elbe/Labe

Aktuální předpisy pro Covid-19 v Sasku a Česku

Zde zveřejňujeme aktuální stav opatření přijatých v boji proti pandemii Covid-19 v Sasku, České republice a popř. v přeshraniční dopravě, které mohou být relevantní pro návštěvníky z druhé země.

Vývoj pandemie a protipandemických opatření je velmi rychlý, někdy rychlejší než naše aktualizace. Zkontrolujte prosím vždy, jakého data naše informace jsou (vpravo dole).

Na jiném místě najdete aktuální počet infikovaných.

Z Česka do Saska

Při cestě do Saska je třeba dodržet tři povinnosti - registrace, test a karanténa. Spolkové nařízení o vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií (Coronavirus-Einreiseverordnung des Bundes, link viz níže) od 13.5. upravuje povinnosti.

„Normální“ a zvlášť rizikové oblasti

Všechny následující povinnosti se vztahují na cestující, kteří byli v rizikové oblasti podle seznamu Institutu Roberta Kocha (je k dispozici také jako PDF v angličtině) v posledních 10 dnech. Rozhodující je zařazení země v okamžku vstupu du Německa.

Zvlášť rizikové oblasti se vyznačují velmi vysokými hodnotami výskytu nebo výskytem zvláště nebezpečných mutací virů. V případě pobytu v těchto zemích v posledních 10 dnech platí při příjezdu přísnější pravidla.

Česká republika je od. 2.5. zařazena mezi normalní rizikové oblasti.

Malý pohraniční styk

V rámci malého pohraničnho styku mezi ČR a Saskem byly od 13. 5. odstraněna omezení při cestách, které trvají do 12 hodin. Cestování je možné i bez pádného důvodu tedy i z důvodu turismu nebo nakupování. 

Z Německa je možné vycestovat do 24 hodin do ČR aniž by člověk po návratu musel do karantény. ČR umožnuje návštěvu z Německa bez pádného důvodu do 12 hodin.

 

Povinná elektronická registrace

Cestující z rizikových oblastí se musejí před vstupem do SRN elektronicky zaregistrovat na www.einreiseanmeldung.de.

Výjimky jsou:

 • osoby projíždějící rizikovou oblastí popř. Německem (čl. 1 a2),
 • přijíždějící s pobytem max. 24 hod. v rizikové oblasti popř. v Německu (čl. 6),
 • přijíždějící s pobytem max. ýě hod. v rizikové oblasti popř. v Německu pro návštěvu příbuzných 1. stupně, manželů a životních partnerů (čl. 11a),
 • pendleři (čl. 7),
 • zaměstnanci v dopravě zboží i osob (čl. 2),
 • zvláštní případy.

Všeobecná povinnost karantény (§4)

Cestující ze rizikových oblastí se musejí po příjezdu z České republiky odebrat do 10-denní karantény, kterou je možné ukončit předčasně v případě předložení negativního testu. (tzn. nemusí ani začít)

Výjimky jsou:

 • případy viz výše Povinná registrace,
 • negativní koronatest:
  • různá nepostradatelná zaměstnání
  • návštěva příbuzných 1. stupně, manželů a životních partnerů 
  • povinné pracovní cesty na méně než 5 dnů (včetně studia nebo školení),
  • sezoní pracovníci (zvláštní předpisy)
  • různé speciální případy
 • osoby vracející se z dovolené s negativním testem
 • zvláštní výjimky .

Dokladování (§5)

Příchozí z ČR musejí nejpozději do 48 hodin předložit

 • test (max. 72 hod. starý)
 • potvzení o prodělání infekce max. 6 měsíců
 • doklad o očkování min. 14 starý

Výjimky:

 • všechny případy, které jsou vynaty z přihlašovací povinnosti,
 • Pendleř, kteří se testují 2x týdně (§6 odst. 3 čís. 3 CoronaEinreiseV).

Povinný test

Příchozí  z ČR, která je zařazena mezi rizikové oblasti, se musejí prokázat (max. 48 h starým) negativním koronavirovým testem při vstupu a nebo si nechat test zhotovit do 48 h po vstupu.

Výjimky jsou:

 • případy viz výše Povinná registrace,
 • pendleři (potřebujou dva testy za týden).

Průjezd

Toto nařízení neplatí při průjezdu Německem. Je však nutné Německo opustit přímou cestou. Pokud jedete přes Sasko, abyste se dostali na jiné místo ve své zemi nejkratší cestou, není to považováno za tranzit! Stejně tak není možné na cestě Saskem dělat nic jiného, ​​např. nakupovat. Obě porušení mohou vést k vykázání zpět za hranici nebo k pokutě ve výši nejméně 150 euro, pokud je někdo chycen.

Pendleři do a ze Saska

Všichni pendleři popř. zaměstnanci, studující a učni v obou směrech (musejí alespon za týden překročit hranici a vrátit se do Čech) jsou osvobozeni od povinnosti karantény, přihlašování a testování. Ale dva testy za týden jsou povinné. To může být rychlotest provedený zdarma (antigení - není třeba bydlet v Německu).

 

Další informace

Spolkové nařízení o vstupu do země v souvislosti s koronavirovou pandemií (od 13.ř.2021)

Informace Svobodného státu Sasko pro cestující (v němčině)

Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku

(stav: 12.05.2021)

Ze Saska do Česka

Na základě směrnice EU rozděluje Česká republika země do čtyř kategorií - zelené, oranžové, červené a tmavě červené, v závislosti na vývoji pandemie COVID-19 v dané zemi (aktuální seznam zemí podle míry rizika nákazy, web MZČR). Pro vstup ze zemí různých kategorií platí odlišná pravidla.

Německo se nachází v červené kategorii.

Zákaz vstupu do země pro cizince

Od konce ledna 2021 je vstup do České republiky pro cizince zakázaný, přípustných je jen velmi málo výjimek - např. služební cesta nebo studijní důvody, nezbytná návštěva rodiny, medicínské ošetření. Turismus, nákupy a návštěvy přátel jsou vyloučeny. Pro nesezdané partnery existuje formulář čestného prohlášení o partnerství, který by měl mít cestující při cestě vyplněný s sebou.

Nejlépším pomocníkem je schéma českého Ministerstva zdravotnictví pro vstup do České republiky.

Registrace, testy, karanténa

Pokud člověk pobýval za posledních 14 dní déle než 12 hodin v zemi (resp. v oblasti) patřící do červené kategorie, platí pro vstup do České republiky následující předpisy:

 • předchozí elektronická registrace (pomocí tohoto online formuláře),
 • předložení testu ne staršího než 48 hod. při vstupu do země,
 • druhý PCR test provedený v ČR, který lze provést dříve než 5. den od příjezdu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.
 • 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Stále jsou možné tranzity přes Českou republiku i při vstupu ze země červené kategorie, pokud čas strávený na cestě po České republice nepřekročí 12 hodin.

Další informace

Infoportál Ministerstva zdravotnictví ČR (CS)

Covid Portal (CS/EN)

Informační stránka německého velvyslanectví v Praze (CS)

(Stav: 27.2.2021)

V Česku

K 12.4. byl v ČR zrušen nouzový stav (bližší informace zde):

Pohyb lidí a setkávání

 • Stýkat se mohou max. dva lidé z různých domácností. Lidé omezit kontakty na nezbytně nutnou míru. Pobývat na veřejných místech by měli lidé nejvýše ve dvou, výjimkou jsou členové jedné domácnosti, kolegové ze zaměstnání či děti a žáci při vzdělávání. Pokud je to možné, měl by být dodržován rozestup dva metry.

Roušky a respirátory

 • Povinnost nosit všude v uzavřených prostorách respirátor (nejméně třídy KN95 nebo FFP2 či technicky stejně účinný prostředek, nanoroušky): v prodejnách, provozovnách, ve veřejné dopravě, motorových vozidlech (pokud nejste členové jedné domácnosti), zdravotnických zařízeních, na mezinárodních letištích a na nástupištích.
 • Venku je možné kromě respirátoru nosit i chirurgickou roušku, konkrétně v zastavěných místech obce. Mimo zastavěná místa, pokud jsou od sebe dvě osoby vzdálené méně než dva metry, je rouška také povinná. Výjimkou jsou členové jedné domácnosti.
 • Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.
 • Ochrana dýchacích cest buď rouškou nebo respirátorem je povinná i na pracovišti,  výjimka platí pouze tehdy, pokud jsou lidé v místnosti sami.
 • Děti do 15 let mohou nosit místo respirátoru chirurgickou roušku.

Sport

 • Profesionální sport je povolen. Sportovci i realizační týmy ale musí být pravidelně testováni, soutěže probíhají bez diváků.
 • Amatérský sport: Veškeré týmové sportovní soutěže jsou pozastaveny. Jsou povoleny venkovní tréninky pro max 12 sportovců. Trénovat se může po dvojicích s rozestupy 10 m.
 • Vláda zakázala provoz všech vnitřních sportovišť (posiloven, fitness center a podobně). Zakázán je rovněž provoz bazénů a umělých koupališť. Wellness může fungovat jen při poskytování zdravotnických služeb. Venkovní posilovny, sportovní centra i sportoviště jsou otevřená, platí nicméně povinnost nošení roušek.
 • Není povinná rouška pro sportovce v obci pokud dodrží dvoumetrový odstup od ostatních. 

Školy

 • Od pondělí 12. dubna se k prezenční výuce vrátí žáci 1. stupně základních škol. Půjde o rotační výuku, do školy půjde na týden vždy jen polovina třídy. Školy s max 75 žáky na 1. stupni (malotřídky) a speciální školy, budou moci fungovat normálně, bez rotační výuky. Základní umělecké školy a jazykové školy mají možnost individuální konzultace a individuální prezenční výuky. 

  Podmínkou v prezenční výuce je absolvování antigenního testu na covid-19, a to dvakrát týdně. Druhou podmínkou pro účast na školní docházce je absence příznaků nemoci covid-19. Testy nebudou muset podstupovat ti, kteří prodělali covid-19 v posledních 90 dnech, ti, kteří se prokáží platným testem z oficiálního testovacího centra, nebo ti, kteří prošli kompletním očkováním.

  Děti do 15 let budou muset mít během výuky roušky.

  Do mateřských škol se vrátí pouze předškoláci. Nebudou muset nosit roušky, ve skupině bude moci být maximálně 15 dětí.

 • Na všech ostatních typech škol probíhá distanční výuka. Výjimku mají studenti zdravotnických oborů, kteří mohou na středních, vyšších odborných a vysokých školách prezenčně chodit na praxe.
 • Mohou zůstat otevřeny školy při zdravotnických zařízeních. Prezenční výuka může být také zřízena pro děti členů záchranného integrovaného systému.

Obchody, služby a kultura

 • Otevřené jsou základní obchody a služby – Prodejny potravin, drogerie, lékárny, optiky, květinářství, trafiky, čerpací stanice, taxislužby, myčky aut (bez obsluhy), pohřební služby, servisy (telefonů a počítačů), výdejny zboží z e-shopů, prodejny krmiv, prodejny zahrádkářských a domácích potřeb.
 • Od 12.4. jsou otevřeny také prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží.
 • Za přísných hygienických podmínek budou moci otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců. Prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu. Rozestupy mezi stánky musí být dva metry a na ploše tržiště může být maximálně jeden člověk na 15 m2. Nebude možné prodávat jídlo a nápoje určené k okamžité konzumaci.
 • Zavřená jsou také holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby. Knihovny mohou fungovat bezkontaktně nebo přes výdejní okénko.
 • Divadla, kina, koncertní sály, muzea, galerie a památky jsou zavřené.
 • Od 12.4. jsou otevřeny venkovní části botanických a zoologických zahrad

Restaurace a hotely

 • Restaurace, hospody, bary a kavárny jsou zavřené a mohou fungovat jen přes výdejní okénka.
 • Hotely a penziony mohou ubytovávat jen hosty na služebních cestách. Účel služební cesty musí člověk prokázat písemným potvrzením od zaměstnavatele.

Zdroj a další informace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vláda ČR

Covid Portál

(stav: 16.04.2021)

V Sasku

V Německu platí v jednotlivých spolkových zemích mírně odlišné předpisy.

V současné době platí v Sasku následující předpisy:

 • Vždy by měla být zachována vzdálenost nejméně 1,5 metru.
 • Na veřejnosti a doma se může scházet  1 domácnost s jednou další domácností Celkem se může sejít 5 osob. (započítávají se taky osoby nad 15 let). 
 • Mezi 22:00 - 5:00 platí zákaz vycházení
 • Uzavřené, popř. zakázané jsou:
  • všechny obchody s výjimkou zboží a služeb každodenní potřeby (včetně prodejen knih,  stromků, zahradnictví, baumarktů a květinářství, konkrétní seznam viz §4 odst. 1),
  • školy (od 5. třídy) a další vzdělávací zařízení (§5),
  • veletrhy, konference, kongresy,
  • téměř všechna volnočasová zařízení,
  • všechny akce pořádané za účelem zábavy,
  • všechna gastronomická zařízení (kromě výdejen jídla s sebou),
  • nabídky ubytování kromě přesně určených výjimek,
  • autobusové zájezdy a školní výlety.
 • V maloobchodním prodeji se smí pohybovat 1 zákazník na 10 m2 nebo 1 zákazník na 20 m2 ve velkých obchodech. Při incidenci pod 150 případů je možná návštěva obchodů po předchozí domluvě termínu s negativním testem.
 • Kostely a modlitebny smí být otevřené, pokud předloží vhodný hygienický koncept. Svatby a pohřby s max. počtem zúčastněných do 20 osob.
 • Povinnost nošení roušky zakrývající ústa a nos platí ve všech vnitřních prostorách a také venku všude tam, kde se setkává větší množství osob. Výjimkou jsou sportovní aktivity a sporty s dopravními prostředky (např. na kole). 

Povinnost nošení chirurgické roušky nebo respirátoru FFP2 nebo KN95 platí:

 • ve veřejných dopravních prostředcích a na zastávkách,
 • ve všech obchodech a nákupních centrech i před nimi, také na trzích venku, 
 • ve všech ostatních veřejně přístupných prostorách s pravidelným pohybem osob,
 • na pracovištích a v podnicích,
 • v kostelích,
 • ve vzdělávacích zařízeních (s několika výjimkami),
 • při demonstracích a manifestacích,
 • v osobních a nákladních autech, pokud jsou cestující z více než jedné domácnosti.
 • je zakázána konsumace alkoholu venku v Drážďanech ve vnitřním městě a na místech setkávání většího počtu osob. např. v  parcích

Další informace

Corona-informační stránka Svobodného státu Sasko

Corona-informace Svobodného státu Sasko v češtině

Corona-informační stránka okresu Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Corona-informační stránka města Drážďany

DGB Sachsen: Důležité informace pro zaměstnance z Česka pracující v Sasku nebo Bavorsku (v češtině)

(stav: 08.03.2021)