Euroregion Elbe/Labe

Aktuální předpisy pro Covid-19 v Sasku a Česku

Zde zveřejňujeme aktuální stav opatření přijatých v boji proti pandemii Covid-19 v Sasku, České republice a popř. v přeshraniční dopravě, které mohou být relevantní pro návštěvníky z druhé země.

Přes hranice

Do Saska

Všeobecná povinnost karantény

Podle Saského nařízení o karanténě (SächsCoronaQuarVO, německy, stav ke 16.11.2020) se musejí všichni, kteří v posledních 10 dnech pobývali v některé z rizikových oblastí (viz seznam Institutu Roberta Kocha), odebrat po příjezdu do Saska do 10ti-denní karantény.

Karanténa může být zkrácena po předložení negativního koronavirového testu (§ 4). Ten však může být proveden nejdříve pátý den po příjezdu. V běžných případech je tedy třeba být minimálně 5 dnů v karanténě (výjimky viz níže), většinou však déle, do doby, než jsou k dispozici výsledky testu.

Začátek karantény je třeba ohlásit příslušné hygienické stanici. To se provádí elektronickou registrací na adrese www.einreiseanmeldung.de.

Toto nařízení neplatí pro průjezd Saskem. Je však nutné Sasko přímou cestou opustit (§3 Abs. 1 SächsCoronaQuarVO).

Výjimky (§ 3)

Povinnost karantény všeobecně neplatí pro:

 • přeshraniční pendlery (v obou směrech) a sezónní pracovníky (§ 3 Abs. 5),
 • návrat z krátkodobého pobytu (max. 12 hodin) v rizikové oblasti, pokud jste tam byli z důležitého důvodu (ne nákupy, kultura, sport, oslavy, volný čas),
 • příjezd na krátký pobyt (max. 12 hodin) do Saska, pokud máte důležitý důvod (ne nákupy, kultura, sport, oslavy, volný čas),
 • konkrétní návštěvu u nejbližších příbuzných,
 • příjezd do/pobyt v rizikové oblasti nezbytně nutný k vyřízení pracovních a studijních povinností, který nepřekročí 72 hodin,
 • neodkladné zdravotní důvody,
 • transport zboží, přeshraniční pohyb diplomatů, politiků, záchranných a ozbrojených složek apod.

Po předložení negativního testu (ne starší než 48 hodin) neplatí povinnost karantény pro:

 • důležitý zdravotnický personál,
 • důležité osoby z oblasti bezpečnosti a pořádku, diplomacie a soudnictví, členové parlamentu, vlády nebo evropských orgánů,
 • návštěvu vzdálených příbuzných,
 • nutné (ne však neodkladné) zdravotní ošetření, poručnictví a ošetřování osob,
 • organizace mezinárodních sportovních akcí nebo účast na nich,
 • návrat z dovolené z rizikových oblastí za určitých podmínek (vzhledem k varování před cestami Ministerstva zahraničních věcí České republiky v současné době neplatí).

Všechny výjimky platí pouze v případě, že se nevyskytují žádné syptomy typické pro COVID-19. V opačném případě je test povinností.

Další informace

Saské nařízení o koronové karanténě (SächsCoronaQuarVO, poslední změna: 16.11.2020)

 

Do České republiky

Česká republika rozděluje země do tří kategorií - zelené, oranžové a červené (viz mapa), v závislosti na vývoji pandemie COVID-19 v dané zemi. Pro vstup ze zemí různých kategorií platí odlišná pravidla. Přehled by měl být aktualizován každý pátek a platit od následujícího pondělí.

Nejlépší pomoc je schéma českého Ministerstva zdravotnictví pro vstup do České republiky. Od 16.11. Německo nachází v červené kategorii. Dokud platí výjimečný stav, je však pro příjezd do ČR stále potřebný důležitý důvod (zatím do 12.12.). Tím jsou vyloučeny turistické cesty a návštěvy přátel. Pro nesezdané partnery existuje formulář čestného prohlášení o partnerství, který by člověk měl mít při cestě vyplněný s sebou.

Pokud člověk pobýval za posledních 14 dní déle než 12 hodin v zemi (resp. v oblasti), která není na seznamu zemí s nízkým rizikem infekce (tj. je červené kategorie), platí pro vstup do České republiky následující předpisy:

 • předchozí elektronická registrace (pomocí tohoto online formuláře),
 • absolvování testu na koronavirus během 5 dnů od vstupu do země, předložení testu ne staršího než 72 hod. při vstupu do země nebo podrobení se 10denní karanténě.

Další výjimky upřesníme, pokud Německo bude zařazeno do červené kategorie.

Stále jsou možné tranzity přes Českou republiku i při vstupu ze země červené kategorie, pokud čas strávený na cestě po České republice nepřekročí 12 hodin.

Další informace

Corona stránka des MZČR (CS)

Covid Portal (CS/EN)

Nařízení o vstupních požadavcích od 9. listopadu

(Stav: 27.11.2020)

V Sasku

V Německu platí v jednotlivých spolkových zemích mírně odlišné předpisy. Mimo to mají jednotlivé okresy a velká města (Drážďany, Lipsko, Chemnitz) svá vlastní nařízení pro případy, kdy dojde k překročení některých hraničních hodnot.

Od 2.11. do 28.12. platí na území celé Spolkové republiky Německo tzv. „lehký lockdown“, který je realizován ve všech spolkových zemích velmi podobně. Seznam uzavřených podniků a zařízení má v Sasku 20 položek a není možné jej zde detailně popisovat. Zjednodušeně lze říct, že obsahuje všechna všeobecně dostupná zařízení s výjimkami obchodů, lékařů a kadeřnictví.

V současné době platí v Sasku následující předpisy:

 • Vždy by měla být zachována vzdálenost nejméně 1,5 m.

 • Na veřejnosti a doma se mohou scházet max. 5 osoby pouze ze dvou domácností(nezapočítávají se děti do 14 let).

 • Od 23.12. se mohou scházet 10 lidí ze dvou domácností.

 • Uzavřené, popř. zakázané jsou:

  • všechna volnočasová zařízení, mimo jiné

   • kina, divadla, operní a koncertní domy, taneční kluby, diskotéky, cirkus,

   • zoologické a botanické zahrady, volnočasové parky,

   • poutě, jarmarky, vánoční trhy,

   • sportovní zařízení (s výjimkami), bazény a termální lázně, fitness studia,

   • veletrhy, konference, kongresy,

  • všechny akce pořádané za účelem zábavy,

  • všechna gastronomická zařízení (kromě výdejen s sebou),

  • ubytování za turistickým účelem.

 • V maloobchodním prodeji se smí pohybovat 1 zákazník na 10 m2 nebo 1 zákazník na 20 m2 ve velkých obchodech.
 • Povinnost nošení roušky zakrývající ústa a nos platí:
  • ve veřejných dopravních prostředcích a na zastávkách
  • na pěších zónách i pod širým nebem
  • ve všech obchodech a nákupních centrech, také na trzích venku,
  • ve všech ostatních veřejně přístupných prostorách s pravidelným pohybem osob,
  • v kostelích,
  • ve vzdělávacích zařízeních (s několika výjimkami),
  • při demonstracích a manifestacích.

zdroj: Saské nařízení o ochraně před korona virem z 27.11.2020 - Sächsische Corona-Schutz-Verordnung (německy, platí do 28.12.)

Ohniska nákazy

V okresech a městech, ve kterých je počet pozitivních případů v posledních 5 po sobě jdoucích dnech vyšší než 200 osob přijmou zpřísněná pravidla pro vycházení. Kromě města a okresu Lipsko tuto hranici překročila vsěchna města a okresy Saska.

V okrese Saské Švýcarsko Východní Krušnohoří byly tyto hodnoty překročeny a z tohoto důvodu byla přijata od 1.12. do 28.12. (zatím) přísnější opatření:

 • výchzet pouze z důvodu práce, škola, nákupy, návštěva lékaře nebo příbuzných a pod., pohyb v přírodě max. do 15 km od bydliště),
 • zdržovat se na území okresu je rovněž pouze v odůvodněné případě (tzn. žádné výlety např. z Drážďan do Saského Švýcarska),
 • omezení prodeje alkoholu a jeho konzumace,
 • povinnost nosit roušku na veřejných místech,
 • shromažďování max. do 200 osob,
 • a jiná speciální omezení.

Očekává se, že v nejbližší době budou také podobná omezení přijata i v Drážďanech.

Další informace

Corona-informační stránka Svobodného státu Sasko

Corona-informace Svobodného státu Sasko v češtině

Corona-informační stránka okresu Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Corona-informační stránka města Drážďany

(stav: 01.12.2020)

V Česku

Od 5. října 2020 platí v České republice nouzový stav, nově prodloužený (o tři týdny) do 12. prosince 2020. Konkrétní nařízení jsou příležitostně upravována, resp. zpřísňována.

V současné době platí tato konkrétní nařízení (bližší informace zde):

 • Vláda od čtvrka 3.12. uvolňuje opatření proti šíření koronaviru. Je zrušen noční zákaz vycházení.
 • Uvolní se také maloobchodní prodej. Od 3.12. je možné otevřít všechny obchody a služby za přísných hygienických opatření.
 • Ubytovací zařízení mohou otevřít. 
 • Pořádání a provozování koncertů, divadel, kin a jiných uměleckých zařízení bez diváků.
 • Zoologické zahrady, muzea, galerie a výstavní prostory, zahrady, hrady a zámky, planetária a další mohou fungovat s omezeným počtem návštevníků..
 • Uzavřeny jsou také herny a kasina mezi 22:00 - 6:00.
 • Venkovní sportoviště s omezeným počtem sportujích na dva týmy bez diváků. Vnitřní sportovistě fungují s omezením do deseti osob.
 • Náboženské hromadné akce jsou omezeny plochou 15 m2 na osobu.
 • Univerzity v online režimu od 7.12. studenti 1. ročníků prezenčně.
 • Střední školy a gymnázia od 7.12. prezenčně s rotačním systémem tak aby se omezilo setkávání žáků.
 • Základní školy - 1. stupeň (1.-5. třída) a 9. třídy od 30.11. prezenčně. Druhý stupeň (6.-8. třída) fungují rotačním systémem po týdnu.
 • Školky a speciální školy jsou nadále otevřené.
 • Účast na svatbách a pohřbech je povolena max. 30 osobám.
 • Restaurace otevřené od 3.12. v omezeném řežim. Poloviční kapacita míst, max. 4 osoby u jednoho stolu. 
 • Ve venkovních prostorách se může scházet 50 osob, uvnitř max. 10 osob

Nadále platí povinnost nošení roušky:

 • ve všech veřejně přístupných vnitřních prostorách,
 • ve veřejné hromadné dopravě, na nástupištích a zastávkách
 • ve venkovních prostorách, kde není možné dodržet minimální odstup 2 metry
 • v autě, pokud je spolucestujícím osoba mimo vlastní domácnost.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

  (stav: 27.11.2020)