Euroregion Elbe/Labe

Česko-německá hranice se otevírá o něco více

Od 27. dubna 2020 budou možné služební cesty přes německo-českou hranici. Turistické výlety nebo soukromé návštěvy jsou bohužel stále zakázány.

26.04.2020

Občané Německa do Čech (a zpět)

Od 27.04.2020 mohou očané ze zemí EU cestovat do ČR za těchto podmínek:

  • za účelem výkonu ekonomické činnosti (nutno doložit),
  • maximálně 72 hod. pobyt v ČR,
  • nutno předložit nagativní test na koronavirus, který není starší než 4 dny.

Podobné podmínky platí pro studující v ČR ze zemí EU.

Nadále platí různé výjimky pro osoby zabývající se přeshraničním poskytováním služeb v oblasti dopravy,  pendlery a pracovníky v  kritické infrastruktuře.

Přesná pravidla naleznete zde.

Češi do Saska (a zpět)

Státní příslušníci ČR (a cizinci s trvalým pobytem) mohou neomezeně vycestovat z ČR. Pro návrat bez nutnosti absolvovat 14 denní karaténu je třeba předložit negativní test na Covid 19.

Vstup do Saska je omezen. Příchozí z ČR do Saska musí z pravidla do 14 denní karantény. Výjimku tvoří:

  • pracovníci v dopravě
  • zaměstnanci kritické infrastruktury
  • pendleři
  • zaměstnanci, kteří jsou nejméně na 3 týdny zaměstnáni v německé firmě
  • lidé s obzvláště důležitým důvodem k cestě

Všichni, kteří stráví v zahraničí méně než 48 hodin

zdroj: Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung vom 17. April 2020

ProCache: v401 Render date: 2024-05-29 13:52:40 Page render time: 0.8840s Total w/ProCache: 0.8875s