Euroregion Elbe/Labe

Under Pressure - konference proti fake news

Ve dnech 7. a 8. října se v Drážďanech uskuteční konference na téma fake news v České republice, Polsku a Německu. Účastníkům z České republiky budou proplaceny náklady na ubytování.

13.09.2022

Ve dnech 7.10.-08.10.2022 se v Goethe-Institutu v Drážďanech uskuteční mezinárodní sympozium Under Pressure na téma pravicový populismus, konspirační mýty a fake news. Diskutovány budou následující otázky: Co se od sebe mohou jednotlivé země naučit, pokud jde o podporu občanské společnosti uprchlíkům? A jak mohou demokratické subjekty spolupracovat přes hranice?
 
V Česku, Polsku a (východním) Německu dochází k četným podobným střetům s pravicovým populismem, konspiračními ideologiemi a fake news. Politická veřejná sféra v těchto zemích je silně polarizovaná. Zejména ve periferních regionech roste vliv protidemokratických postojů. V souvislosti se spory o pandemii Covid nebo konfliktem na Ukrajině jsme svědky výrazného nárůstu konspiračních narativů a cílených dezinformací.

Vznikla nová spojenectví mezi organizovaným pravicovým extremismem, pravicovým populismem a stoupenci konspiračních myšlenek. Zároveň angažovaní lidé podporují uprchlíky z Ukrajiny, kteří přicházejí do Polska, České republiky a Německa. Všechny tyto skutečnosti znamenají, že se demokratické občanské společnosti stávají středem zájmu nových nedemokratických aliancí a dostávají se pod stále větší tlak.
 
Sympozium Pod tlakem je společnou akcí: Kulturbüro Sachsen e.V., Bundesverband Mobile Beratung e.V. a Centra pro mezinárodní kulturní vzdělávání při Goethe-Institutu v Drážďanech ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta a Nadací proti rasismu. Můžete se těšit na přednášky, výměnu zkušeností, navazování kontaktů a diskuse s mnoha aktéry a odborníky, včetně Prof. Dr. Jense-Christiana Wagnera, Dr. Olgy Richterové a Bartosze Jozéfiaka. 

Organizátoři by rádi upozornili na další zajímavé body programu. V pátek 7.10.2022 bude Katharina Nocun číst ze své knihy "Pravdivá fakta. Co skutečně pomáhá proti konspiračním vyprávěním".

Celý program najdete zde.

Na akci se můžete zaregistrovat zde

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-25 00:11:01 Page render time: 0.7706s Total w/ProCache: 0.7742s