Euroregion Elbe/Labe

Dotazníkové šetření k přeshraniční podpoře od roku 2021

Za účelem výběru dotačních oblastí budoucího programu spolupráce Sasko-Česko (od roku 2021) probíhá dotazníkové šetření.

13.05.2020

V rámci příprav dotačního období 2021-2027 se aktuálně pracuje také na budoucím programu Interreg na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Během příprav programu je pro nás důležité mít informace o poptávce po jednotlivých tématech, o možných projektových nápadech a potenciálních nositelích projektů.

Za účelem výběru, určení priorit a vymezení dotačních oblastí budoucího programu spolupráce potřebujeme Váš názor a Vaše nápady. Z tohoto důvodu provádíme dotazníkové šetření.

Pokud se zajímáte o přeshraniční spolupráci, přemýšlíte o možných projektech nebo již plánujete přeshraniční aktivity, které chcete zrealizovat s partnery v České republice nebo v Sasku, můžete svými informacemi významnou měrou přispět k utváření programu.

Českou jazykovou verzi online dotazníku naleznete v české jazykové verzi Portálu pro veřejnost Saské státní vlády pod odkazem

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/sn-cz2020cz/beteiligung/aktuelle-themen/1020094.

Než se pustíte do vyplňování dotazníku, je třeba učinit následující kroky:

1. Výše uvedený odkaz vede k české jazykové verzi dotazníku. Aby však bylo možné se v systému kompletně pohybovat v českém jazykovém prostředí, je třeba systém přepnout na český jazyk pomocí symbolu zeměkoule/glóbu v záhlaví Portálu pro veřejnost. Poté budete mít celé portálové prostředí k dispozici v českém jazyce.  

2. Na stránce klikněte na odkaz “Dotazníkové šetření“ (vlevo nahoře), abyste se dostali přímo k dotazníku.

Dotazníkového šetření je možné se zúčastnit od 11. května do 5. června 2020.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-28 19:56:19 Page render time: 0.6115s Total w/ProCache: 0.6139s