Euroregion Elbe/Labe

Sousední jazyk od začátku!

Saský zemský úřad pro rané vzdělávání sousedních jazyků (LaNa) poskytl jednatelstvím euroregionů jazykový kufřík k bezplatnému půjčování.

23.09.2020

Saský zemský úřad pro rané vzdělávání sousedních jazyků (LaNa) se sídlem v Görlitz poskytl saským kancelářím Euroregionů Egrensis, Erzgebirge/Krušnohoří, Elbe/Labe  a Neisse-Nisa-Nysa kufřík k bezplatnému zapůjčování.

V samotném kufříku je kupříkladu složka „Pedagogické nástroje“ a i další návrhy na objevování sousední země s dětmi. S různými podněty lze zlepšit vzdělávací práci v předškolních zařízeních v oblasti raného sousedního jazykového vzdělávání v příhraniční oblasti. V případě zájmu kontaktujte paní Richterovou, tel. +49 351 48287815 nebo e-mail richter@elbelabe.eu.

Informace o těchto herních a učebních materiálech najdete v knihovně materiálů na adrese https://www.nachbarsprachen-sachsen.eu/de/materialpool.html.

 

 

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-29 20:39:25 Page render time: 0.7470s Total w/ProCache: 0.7494s