Euroregion Elbe/Labe

Program Česko-německého fondu budoucnosti proti koronavirové krizi

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá s mimořádnými programy v období koronavirové krize institucím a organizacím působícím v česko-německém příhraničí.

20.04.2020

Zpráva Česko-německého fondu budoucnosti:

Milí přátelé Česko-německého fondu budoucnosti,

nastalo jaro a ukazuje se nám, i přes zavřené hranice, ze svých nejkrásnějších stránek – snad aby nám připomnělo, že na hezké věci je spolehnutí i v dobách krize :-)

Spolehlivost je v těchto týdnech nejistoty nezbytná. Protože jestli nám současná krize něco dennodenně staví před oči, pak je to toto: sám ji člověk nezvládne. Je potřeba nasazení a spolupráce nás všech – politiků i občanské společnosti.

Také ve Fondu budoucnosti jsme si kladli otázku, kde je naše pomoc právě nejnutnější – a jak můžeme rychle a nebyrokraticky podpořit ty, kteří jsou v česko-německém společenství nejvíce pandemií zasaženi. Pro ně jsme připravili mimořádnou možnost podpory v celkové výši 373 000 Euro.

Část z těchto peněz věnujeme organizacím, které v České republice pečují o dosud žijící oběti nacismu. Tito lidé hráli klíčovou roli při znovuobnovování důvěry ve vztazích mezi Čechy a Němci. Vzhledem ke svému věku a prožitému utrpení jsou pandemií nejvíce ohroženi a potřebují nyní obzvlášť ochranu.

Další směr naší podpory poputuje na volné noze stojícím stavitelům mostů, kteří se v uplynulých letech významným způsobem přičinili o zlepšení vztahů mezi Čechy a Němci a na které nyní dopadají hospodářské důsledky krize. Připravili jsme pro ně Mimořádný program pro stavitele mostů.

Oporu chceme poskytnout také těm, kteří v česko-německém pohraničí pomáhají v sociální a zdravotní oblasti – nechceme dát v sázku důvěru, kterou se za posledních třicet let podařilo mezi sousedy z obou stran hranice důvěru vybudovat, a která může těžce utrpět sociálními a strukturálními dopady krize, jež mohou v těchto oblastech být obzvlášť citelné.

Pokud víte o organizacích v česko-německém pohraničí, které nabízejí pomoc obzvlášť ohroženým skupinám obyvatelstva a potřebují finanční podporu, prosím, informujte nás o nich prostřednictvím formuláře Mimořádného programu pro pohraničí.  

Jsme si jistí, že společně se nám podaří poskytnout oporu těm, kteří to nejvíce potřebují.

Neztrácejte důvěru ani Vy a buďte zdraví!

Váš Česko-německý fond budoucnosti

ProCache: v401 Render date: 2024-05-27 17:18:09 Page render time: 1.3965s Total w/ProCache: 1.3994s