Euroregion Elbe/Labe

Pomoc z Fondu budoucností pro pohraničí

Česko-německý fond budoucnosti připravil pro pohraničí velmi atraktivní dotační titul ke zmírnění dopadů pandemie koronaviru ve zdravotní a sociální oblasti.

25.05.2021

Z fondu budoucnostií:

Pandemie koronaviru již téměř rok zasahuje do našich životů. Její důsledky ještě neumíme zcela odhadnout, dá se však očekávat, že budou výrazné. Proto jsme se rozhodli druhou mimořádnou výzvou podpořit sociální a zdravotní aktivity v česko-německém pohraničí, které povedou ke zmírnění jejich následků.

Léta vytvářená důvěra mezi lidmi na obou stranách hranice prochází zatěžkávací zkouškou - k sousedovi už dlouhá desetiletí nebylo tak daleko, jako je tomu v dnešních dnech. Právě v pohraničí se mohou sociální dopady současné krize a její důsledky projevit s obzvláštní intenzitou. Proto chceme částkou v celkové výši 3 miliony Kč podpořit nápady a aktivity spolků, neziskových organizací nebo iniciativ, které jsou schopny snížit dopady pandemie tam, kde je opravdu potřeba.

Cílová skupina:

  • Poskytovatelé sociálních a zdravotních služeb, neziskové organizace, obce, spolky a iniciativy, které vykonávají služby ve prospěch pandemií obzvlášť ohrožených skupin obyvatelstva v pohraničí

Podmínky podpory:

  • projekty v oblasti sociální a zdravotní, které vedou ke zmírnění dopadů koronavirové krize na život obyvatel pohraničí (např. aktivity vedoucí k překonávání sociální izolace, posílení psychického a fyzického zdraví, překonání nepříznivých důsledku výpadku školní docházky, pomoc sociálně ohroženým skupinám, inovativní projekty reagující na nastalou situaci, pořízení nezbytného materiálu a ochranných pomůcek, atd.)
  • nemusí se tedy jednat o společné česko-německé projekty, jak je u nás běžně zvykem

Výše podpory:

  • max. 200 000 Kč
  • 100% podpora bez nutnosti kofinancování

Časový rámec:

  • Příjem žádostí průběžně (do vyčerpání vyhrazené sumy) do 31.7., realizace projektu v období 1. února – 30. září 2021

Podrobnosti najdete na stránkach Fondu budoucnosti.

ProCache: v401 Render date: 2024-05-26 06:16:11 Page render time: 0.9104s Total w/ProCache: 0.9140s