Euroregion Elbe/Labe

Týdenní přehled č. 6

VW odkládá továrnu na baterie v Česku - Nová regulace větrných elektráren na Ústecku - Hřensko zavádí turistický poplatek - Německo-česká konference starostů

03.11.2023

VW odkládá výrobu baterií v České republice


Volkswagen prozatím nebude stavět plánovanou giga továrnu ve střední Evropě. Jako důvod koncern uvedl pomalejší rozvoj elektromobility. Rozhodnutí Volkswagenu je především rozhodnutím proti České republice. Jednání zde totiž pokročila nejvíce. Naposledy česká vláda vyzvala Volkswagen k rychlejšímu postupu. Česká republika měla připravený pozemek v Líních u plzeňského letiště. Pozemek má výhodnou polohu v blízkosti dálnice D5 Praha-Plzeň-Regensburg. V pondělí se generální ředitel koncernu Oliver Blume sešel s premiérem Petrem Fialou a sdělil mu špatnou zprávu.

Rozhodnutí se týká pouze toho, že továrna na baterie nebude spuštěna nyní, ale později. VW zůstává u svých dalších tří plánovaných továren v Německu, Španělsku a Kanadě. V České republice však byla tato zpráva přijata jako vážná komplikace. Ministr průmyslu Jozef Síkela zdůraznil, že vláda v současné době jedná s pěti dalšími investory. Dva z těchto projektů by měly mít velikost plánovanou Volkswagenem, dva by byly středně velké a jeden menší. Síkela neuvedl žádná jména.

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar si nemyslí, že by toto rozhodnutí vrátilo Českou republiku zpět, ale v České televizi upozornil: "Automobilový průmysl prochází dramatickou, složitou a nákladnou transformací směrem k alternativním pohonům. Bylo by důležité takovou investici získat, a to i s ohledem na to, že chceme v Krušných horách těžit a zpracovávat lithium." Upozornil také na to, že Česká republika ztratila svou dřívější lokalizační výhodu levné a dostatečné pracovní síly. Kromě toho jsou nyní ceny energií v České republice vyšší než v Polsku nebo Maďarsku. Na těchto problémech musí podle něj vláda pracovat.

Ústecký okres také dlouho doufal, že gigafactory bude umístěna v severních Čechách, poblíž Saska. Zda se šance na lokalitu u Prunéřova nedaleko Kadaně s rozhodnutím VW zvýšily, se původně neřešilo.
 


Nová regulace větrné energetiky v Ústeckém kraji


Ústecký kraj plánuje přijmout nové základní předpisy pro výstavbu větrných elektráren. Tuto část zásad územního rozvoje kraje před několika týdny prohlásil Nejvyšší správní soud za neplatnou. Předchozí úprava totiž výstavbu větrných elektráren téměř znemožňovala. Žalobci proti tomu úspěšně podali žalobu z důvodu diskriminace. Na ostatní stavební projekty se tak přísná regulace nevztahovala. Obce, soukromé osoby a společnosti se obrátily na soud. Okres také příliš málo zohledňoval veřejný zájem na obnovitelných zdrojích energie.

Ústecký okres hodlá během několika měsíců vypracovat nové zásady a přijmout je ještě letos. Nejdůležitějším kritériem proti výstavbě větrných elektráren zůstává ochrana přírody, proto se do procesu reformulování zapojí organizace na ochranu přírody a ministerstvo životního prostředí. Dá se však předpokládat, že budoucí nařízení otevře cestu pro další větrné turbíny, ale mělo by se prý zabránit jejich nekontrolovanému růstu.


V ústeckém okrese je celkem 50 větrných elektráren, což je čtvrtina všech větrných elektráren v celé České republice. Téměř všechny větrné elektrárny v ústeckém okrese jsou umístěny na kopcích Krušných hor.

Hřensko stanovilo turistický poplatek


Od příštího roku budou muset nocležníci ve Hřensku platit 20 korun za noc. Rozhodlo o tom obecní zastupitelstvo. Pohraniční obec doufá, že tím vykompenzuje výpadek příjmů, který udělal hlubokou díru do obecní pokladny kvůli uzavření Edmundovy soutěsky. Příjmy z parkovného zůstaly nezměněny. Celkově však příjmy dosahují jen třetiny toho, co v běžném roce, kdy je Edmundova soutěska otevřená.

Poplatky za ubytování vybírají hotely a penziony a odvádějí je obci. Platba je však splatná až od druhé noci.

Německo-české setkání starostů v Hohnsteinu

V pátek se v Hohnsteinu sešli starostové z obcí na obou stranách hranice. Jednalo se o druhé setkání tohoto druhu od dubna. Konferenci uspořádala a iniciovala Hospodářská iniciativa Saské Švýcarsko. Cílem je zlepšit propojení mezi obcemi a spolupracovat na přeshraničních projektech. První setkání se uskutečnilo v Krásné Lípě. Druhého setkání se zúčastnili také okresní hejtman Michael Geisler, generální konzulka ČR v Drážďanech Markéta Meissnerová, jednatelé Euroregionů Elbe/Labe a Nisa/Nysa Rüdiger Kubsch a Ondřej Havlíček, zástupci turistických sdružení Saské Švýcarsko a České Švýcarsko a zástupce Česko-německého fondu budoucnosti.

"Velký zájem starostů svědčí o významu této akce. Naším cílem je tato setkání v budoucnu pravidelně dvakrát ročně opakovat," oznámil starosta Hohnsteinu a hostitel Daniel Brade.

 

ProCache: v401 Render date: 2024-05-20 16:47:54 Page render time: 0.6915s Total w/ProCache: 0.6939s