Euroregion Elbe/Labe

Konference o vyhnancích, (nostalgických) turistech do staré vlasti a přesídlencích 9.-11.6. v Teplicích

Spolu s Deutsche Gesellschaft Vás zveme od 9. do 11.6.2024 do Teplic na třídenní konferenci o vyhnaných Němcích do socialistické NDR, jejich nostalgickém turismu do staré vlasti v Československu a jejich setkání s tamními novousedlíky.

29.04.2024

Situace uprchlíků a vyhnanců z bývalých německých východních provincií a německy mluvících obyvatel z oblastí střední a východní Evropy, kteří se ocitli v sovětské okupační zóně (posléze NDR), se v zásadních bodech lišila od situace krajanů, kteří se dostali na západ Německa. Jeden důležitý rozdíl spočíval v tom, že se země jejich bývalé vlasti sdružily jako "bratrské národy" v socialistickém táboře a tamní obyvatelé byli považovaní za spřátelené národy. Utečenci a vyhnanci žíjící v NDR mohli o něco dříve a za jiných politických podmínek cestovat do bývalé vlasti v Česku, na Moravě a ve Slezsku než krajani, žijící ve Spolkové republice.

Další statisíce občanů NDR se setkávaly s Poláky nebo Čechoslováky na dovolené nebo na služebních cestách, kteří se tam ocitli až po roce 1945. Pro uprchlíky a vyhnance byly takové cesty vždy také cestou do minulosti, do bývalé vlasti, k hrobům svých příbuzných, k domům, kde v minulosti žili a kde nyní bydleli jiní lidé. Následně mohli tyto cesty podniknout  i vyhnanci žijící ve Spolkové republice, kteří se ale na rozdíl od vyhnanců do NDR mohli po návratu domů o cestě veřejně vyjádřit, a to často i písemně, což znamená, že se o tom už hodně ví. Jelikož v NDR taková možnost o tom veřejně mluvit nebyla, je tento fenomén méně známý. Nejen veřejností, ale i ve věděckých kruzích není toto téma dosud prozkoumané.

Okolnosti, často zmiňované vyhnanci do NDR, byly dosud ve výzkumech i na veřejnosti málo diskutováné.  V této souvislosti jsou také málo prozkoumána setkání s českými a polskými "novousedlíky" a jejich pohled na německé starousedlíky. Konference se věnuje těmto příběhům z dříve převážně německy osídlených oblastech Československa a srovnává situaci v Polsku. Víc než 35 let po pádu Železné opony se budeme zabývat s dosavadními iniciativami smíření mezi Čechy, Němci a Poláky a budeme mluvit s představiteli z praxe o přeshraniční spolupráci a budoucnosti vzájemného porozumění.

Více o konferenci a přihlášení

 


Konference je společným projektem Deutsche Gesellschaft e.V. a Euroregionu Elbe/Labe.

Projekt je spolufinancován Spolkovým ministerstvem vnitra na základě usnesení Spolkového sněmu, Fondem malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (podána žádost) a Institutem pro kulturu a dějiny Němců v severovýchodní Evropě (IKGN) e.V. - Nordost-Institut (financován zmocněncem spolkové vlády pro kulturu a média na základě usnesení Spolkového sněmu).

ProCache: v401 Render date: 2024-06-20 00:25:42 Page render time: 0.6343s Total w/ProCache: 0.6366s