Euroregion Elbe/Labe

CargoTheatre 2017 – divadelní festival v Euroregionu Elbe/Labe

Projektnummer:

EEL-0307-SN-05.09.2017

Spiegelprojekt:

EEL-0303-CZ-31.08.2017

Lead Partner:

Die Theatermacher. Theaterpädagogisches Zentrum Pirna e. V.
Hohe Straße 1, 01796 Pirna
http://www.theatermacher-pirna.de

projektový partner:

CG Niké
Pěší 9, 40502 7 Děčín - Nebočady
http://www.cargogallery.eu

období:

01.10.17 - 31.01.18

dotační prostředky:

11.511,31 Euro

Inhalt

Na kulturní lodi Cargo Gallery se v Děčíně a v Drážďanech uskuteční divadelní festival s představeními pro dospělé i děti a mládež. Festival se bude konat v říjnu listopadu v rámci Dnů česká a německé kultury 2017.


V Děčíně se představí německé soubory a v Drážďanech české soubory. Účastníky budou divadelní soubory z Euroregionu Elbe/Labe. Z české části euroregionu budou min. 4 divadelní soubory a min. 4 z německé části euroregionu. Budou se hrát česká i německá představení. Divadelní festival celkem zahrnuje tedy celkem min. 8 akcí, a to jak večerních, tak přes den. Mezi nimi bude i 1 vystoupení spolku "Die Theatermacher" (žadatel, resp. projektový partner). Dále proběhnou hudební akce na zahájení v Děčíně a na ukončení v Drážďanech.


Zkušenosti z divadelního festivalu CargoTheatre 2016 budou zakomponovany do koncceptu festivalu. Např. bude více představení zaměřených na tanec a hudbu. Dojde také k posílení opatření v rámci práce s medii a publicity. Další novinkou je prezentace na obou stranách hranice: německé a české soubory budou hostovat v sousední zemi.

Prezentovat divadlo bez ohledu na státní a jazykové hranice je výzvou, kterou záměrně chceme přijmout. Při výběru her budeme dbát na lehkou pochopitelnost. Hry nebudou tolik stavět na textu. Hry budou navíc krátce představeny v češtině/němčině, což umožní jejich lepší pochopení i bez hlubokých jazykových znalostí.

Reklama na festival bude probíhat nadregionálně a zahrnuje sociální media, tiskové zprávy nebo tisk roznos letáků a plakátů.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Hlavním cílem festivalu je prezentovat bohatost divadelní scény v Euroregionu Elbe/Labe. Prezentací divadelních her v němčině a v češtině festival velice přispěje k porozumění mezi národy. Oba partneři jsou činní v oblasti kultury a mezinárodní spolupráce a snaží se o obohacení kulturního života a o podporu umělců na obou stranách hranice.

Cílem partnerů je v této formě spolupráce pokračovat a přispět tak k rozšíření kulturně-společenského života v pohraničí a k jeho reflexi. Projektem tedy dojde nejen k upevnění spolupráce partnerů projektu, ale také k obohacení kulturně-společenského života ve společném pohraničí.

Očekáváme více jak 600 návštěvníků.
Očekáváme na 66 účastníků (členové uměleckých sborů +PPs).

Best practice

Der tschechische Teil des Festivals in Děčín wurde von sehr schlechtem Wetter beeinträchtigt, das sich auf die Zuschauerzahlen während des
gesamten Festivalwochenendes auswirkte. Das schlechte Wetter bzw. der Sturm führte dazu, dass das Schiff von den Anlegeringen am Ufer
losgerissen wurde. Trotzdem gelang es, alle abgesprochenen und angekündigten Vorstellungen durchzuführen, den Auftritt des Programmpart-
ners „Theatermacher Pirna“ eingeschlossen.

Als Lehre aus dem Jahr 2016 wurde großer Wert auf Vorführungen gelegt, bei denen Theater überwiegend in Form von Musik und Tanz dargeboten wurde. Obwohl in die Vorbereitung und Durchführung sehr viel Arbeit investiert wurde, bewerten wir den Děčíner Teil des Festivals trotz eines hervorragend besetzten Programms von seiten der deutschen Theater insgesamt als Misserfolg, wenn auch vor allem infolge höherer Gewalt.

Der Dresdner Teil war auf einem wesentlich anderen Niveau, wozu auch die Einbindung unseres Programmpartners „Theatermacher Pirna“
und des Kooperationspartners „Cargo Gallery – Kultur Aktiv“ beitrug, der die freien Zeiten und Termine durch ein zusätzliches Kulturprogramm
ergänzte und ausfüllte. Das Festivalprogramm konnte auch um die Vorstellung „Theodor Mundstock“ mit dem Collegium Bohemicum und die Ausstellung „Im Spiegel des Anderen“ der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ergänzt werden.

Auf diese Weise entstand eine wunderbare Kulturmischung und die Atmosphäre war beim gesamten Dresdner Teil des Festivals hervorra-
gend.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-23 16:35:24 Page render time: 0.8514s Total w/ProCache: 0.8559s