Euroregion Elbe/Labe

Bouldercup & Highline-Festival Hohnstein 2o2o

Projektnummer:

EEL-0662-SN-19.02.2020

Lead Partner:

Schwarzer Kamin e.V.
Marktgasse 4, 01848 Hohnstein
http://www.schwarzerkamin.de

projektový partner:

Muzeum Českého ráje v Turnově
Skálova 71, 51101 Turnov
http://www.muzeum-turnov.cz

období:

01.05.20 - 30.06.22

dotační prostředky:

15.000,00 Euro

Inhalt

Projekt „Bouldercup & Highline-Festival Hohnstein 2020“ je sportovní víkendová outdoorová akce v termínu 4. - 6. 9. 2020. Akce je zahájena v pátek večer (hudba a táborový oheň). V sobotu proběhne závod v boulderingu v šesti startovních kategoriích (ženy/muži, junioři/juniorky, senioři/seiniorky). Očekáváme min. 100 startujících. Na večer je připraven film. V neděli je plánovaný dětský parkur s desíti stanovišti (úkoly zaměřené na šikovnost a pohybové dovednosti). Očekáváme min. 50 dětských účastníků. Kromě toho proběhne soutěž týmů, která bude zahrnovat tři disciplíny (bouldering, slackline, volejbal). Očekáváme min. 10 mužstev po 4 osobách. V obou dnech proběhne workshop zaměřený na slackline (balancování na napnutém popruhu) pro účastníky i návštěvníky. Přes víkend budou nataženy min. dvě highlines (slackline ve výšce), které budou moci zdolávat zkušenější a na kterých proběhne prezentace profesionálů. Na akci očekáváme celkem 250 až 300 účastníků a návštěvníků.

Cílem projektu je setkání a výměna zkušeností mezi německými a českými sportovci, spolupráce institucí v pohraničním regionu a dlouhodobé přeshraniční propojení kulturních a sportovních multiplikačních efektů. Po ukončení akce chceme usilovat o následný projekt.

Projekt je zacílen na sportovce obou uvedených sportovních odvětví. Intenzivnějšímu zájmu veřejnosti se bude v budoucnu těšit především bouldering/lezectví, protože v tomto roce (2020) bude tento sport zastoupen na olympijských hrách. Kromě toho oslovuje akce také hosty regionu Labe/Elbe. Především highline otevře návštěvníkům akce mimořádný výhled na krajinu Labských pískovců.

Projekt je zaměřen výslovně na ty, kteří rádi sportují, pohybují se v přírodě a dokážou se nadchnout pro jedinečnou krajinu. Tím projekt cílí na každého bez ohledu na pohlaví, vyznání nebo etnikum.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Akce má získat v důsledku česko-německé spolupráce meziregionální význam. Aktivity pořádané o tomto víkendu pouze nepřibližují účastníkům a divákům obecně outdoorová sportovní odvětví. Je také jasné, že Labské pískovce tvoří přeshraniční krajinný prostor. Národní hranice jsou překonávány především pohybem v přírodě této kulturní krajiny.

Spolupráce svazu lezců Kletterverein Schwarzer Kamin e.V s Muzeem Českého ráje v Turnově a s Českou asociací slackline otevírá nejen možnost setkání dvou zemí a dvou sportovních odvětví. Současně mohou být rámci jedné akce prezentovány dva regiony: Český ráj a Labské pískovce.
Díky působivému místu konání akce v hradní zahradě v Hohnsteinu chtějí organizátoři jednak zvýšit vnímavost zúčastněných sportovců vůči přírodě Saského Švýcarska. Partnerství s Muzeem Českého ráje může na druhé straně představit hostům regionu také atraktivní nabídku v Českém ráji včetně Horolezeckého muzea v Turnově.

Přidanou hodnotou není pouze propojení německých a českých sportovců, zlepšení informovanosti o turistických nabídkách v Českém ráji a zvýšení zájmu turistů o Hohnstein a jeho hrad. Hodnotou projektu je přímý kontakt lidí, kteří jsou svými sportovními aktivitami propojeni s krajinou a regionem. Společné zkušenosti mohou založit sounáležitost.

Vzhledem k tomu, že v regionu neexistuje žádná akce, při které mohou být představeny dva regiony a při které se mohou obě sportovní odvětví setkat na jednom místě a vzájemně se seznámit, je tato akce něčím novým. Přímá spolupráce mezi Svazem lezců Schwarzer Kamin e.V., Muzeem Českého ráje v Turnově a Českou asociací slackline vytváří společný identifikační bod, který je dobrým předpokladem další spolupráce.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-29 03:13:05 Page render time: 0.2596s Total w/ProCache: 0.2624s