Euroregion Elbe/Labe

Tábor pro děti a mládež 2021

Projektnummer:

EEL-0754-SN-15.10.2020

Lead Partner:

THW Jugend Sachsen e. V.
Rottwerndorfer Straße 45p, 01796 Pirna
http://www.thw-jugend-sachsen.de/

projektový partner:

SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Chabařovice
Teplicka 375, 40317 Chabarovice
http://www.sdhchabarovice.estranky.cz/

období:

01.12.20 - 31.07.21

dotační prostředky:

11.146,33 Euro

Inhalt

Cílem projektu je účast dětí a mládeže z THW Jugend a ze Sboru dobrovolných hasičů Chabařovice na společném táboře mládeže THW ze Saska a Durynska v Altenburgu. Společně stráveným časem a společnými výletybude upevněna přeshraniční spolupráce a poro-zumění a stávající přátelství.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

V rámci projektu poznají děti město Altenburg a sebe navzájem. To napomůže vytvořenínových a popř. upevnění stávajících přátelství. Stejně tak bude prohlouben základ pro další setkávání dětí a mládeže a pro pokračování spolupráce mezi projektovými partnery. Stejně tak akce poslouží k odbourání předsudků vůči lidem odlišného původu či řeči a k získání "mezikulturní kompetence". Během tábora si účastníci a účastníci osvojí nejen technické znalosti, ale i důležité sociální schopnosti: budou se učit spolu a od sebe navzájem, vyzkouší si práci v týmu a zažijí pospolitost ve skupině. Účastníkům se také prohloubí pochopení významu dobrovolnického angažmá. Toto setkání tak odpovídá i úkolům THW Jugend Sachsen: "podněcovat a podporovat k společenské spoluodpovědnosti a angažmá". Česko - německá spolupráce má -zejména v oblasti ochrany obyvatelstva- i praktické důvody (mj. dané Bayereuthskou úmluvou). K položení základu budoucí efektivní spolupráce neodmyslitelně patří i budování přeshraničních vztahů. Uskutečnění tohoto tábora umožní tyto vztahy utvořit, potažmo ty stávající upevnit a prohloubit. Také společná cvičení a vzdělávání dětí a mláděže v rámci tábora v budoucnu poslouží ochraně obyvatelstva.

ProCache: v401 Render date: 2023-09-30 20:58:19 Page render time: 0.4947s Total w/ProCache: 0.4976s