Euroregion Elbe/Labe

Lead partner system and mirror projects

This information is avalaible in German and Czech only. Please use the button at the top of the page to switch languages.

Lead partnera

V projektech FMP funguje principle vedoucího partnera tzn. Every partner is responsible for the project and has a communication with the EEL secretariat, which is also available in the role of the company. You can see your (lead) partner in a project that is close to you. Fakturování my partner is not a přípustné.

zrcadlové projecty

Vznikají-li výdaje v rámci FMP projectu oběma partnerům, je možné požádat o proplacení v rámci tzv. zrcadlového projectu. At the same time, you have a lot of project ideas, so you can have a lot of pops. Skládají se však ze dvou rozdílných rozpočtů. The partner's relationship with each other is odd. Tímto způsobem je možné dosáhnout až 30tis. Euro dotace.

Per lepší identifikaci projektu je smysluplné pojmenovat zrcadlové projekty jedním názvem. Tento postup ulehčí především práci sekretariátu.

 

(This is an automatic translation by Google Translator.)

ProCache: v401 Render date: 2023-11-24 23:32:08 Page render time: 0.3268s Total w/ProCache: 0.3309s