Euroregion Elbe/Labe

Princip lead-partnera a zrcadlové projekty

Lead-partnera 

V projektech FMP funguje princip vedoucího partnera tzn. jeden z partnerů je za projekt plně zodpovědný  a zajištuje komunikaci se sekretariátem EEL, který vystupuje v roli poskytovatele dotace. Pouze tento vedoucí (lead) partner může na konci projektu vyúčtovat své náklady. Fakturování mezi partnery není přípustné.

zrcadlové projekty

Vznikají-li výdaje v rámci FMP projektu oběma partnerům, je možné požádat o proplacení v rámci tzv. zrcadlového projektu. A tímto jsou míněny dvě projektové žádosti, které mají stejný popis. Skládají se však ze dvou rozdílných rozpočtů. Každý z partnerů vyúčtuje své vlastní náklady odděleně. Tímto způsobem je možné dosáhnout až 30tis. Euro dotace. 

Pro lepší identifikaci projektu je smysluplné pojmenovat zrcadlové projekty jedním názvem. Tento postup ulehčí především práci sekretariátu.