Euroregion Elbe/Labe

Dialog 6 regionů v online formátu

25.10.2021 • 12:26

Zapojte se do diskuse!
V návaznosti na akci "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" se mohou lidé ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského a Ústeckého kraje, Bádenska-Württemberska a francouzského regionu Grand Est podělit o své zkušenosti z pohledu občanů žijících v příhraničních regionech, zejména v souvislosti s pandemií korony. Buďte slyšet!

Jako Saské státní ministerstvo spravedlnosti a pro demokracii, evropské záležitosti a rovnost pohlaví (SMJusDEG) se chceme aktivně podílet na procesu budoucího směřování EU. Proto zahajujeme přeshraniční dialog. Ve dnech 10. a 11. prosince 2021 se v rámci Dialogu 6 regionů setká přibližně 100 občanů ze Saska, Dolního Slezska, Karlovarského kraje a Ústeckého kraje, Grand Est (Francie) a Bádenska-Württemberska (Německo). Budou debatovat mimo jiné o soužití v příhraničních oblastech a podělí se o své zkušenosti z pandemie korony.
Zúčastnit se mohou všichni občané jmenovaných regionů. Velmi bychom uvítali, kdyby se opět zúčastnili účastníci dialogu 3 zemí "Styčné plochy Evropy: příhraniční regiony v dialogu" a vnesli do Dialogu šesti regionů myšlenky, které vznikly během tohoto dialogu.

adresa

Dialog 6 regionů v online formátu

ProCache: v401 Render date: 2024-03-25 22:49:04 Page render time: 0.3149s Total w/ProCache: 0.3200s