Euroregion Elbe/Labe

Kraso exhibice Labe/Elbe 2019

Projektnummer:

EEL-0608-CZ-02.10.2019

Spiegelprojekt:

EEL-0622-SN-01.10.2019 - Kraso exhibice Labe/Elbe 2019

Lead Partner:

ASK Lovosice
U Stadionu 1022/2, 41002 Lovosice
http://www.asklovo.cz

projektový partner:

Dresdner Eislauf-Club e.V.
Magdeburger Str. 10, 01067 Dresden
http://www.dresdner-eislauf-club.de

období:

01.10.19 - 15.11.19

dotační prostředky:

5797,68 Euro

Inhalt

Hlavní cílem „Kraso exhibice Labe/Elbe 2019“ je navázání na předchozí úspěšné campy, které proběhly v roce 2018 jak v Lovosicích tak u partnerského týmu v Drážďanech. Oba kluby se setkávaly i v průběhu roku od dubna do června a společně jezdily na ledovou plochu do Mělníka. Na základě dobře započaté spolupráce jsme se rozhodly uspořádat další společné zrcadlové soustředění, zaměřené na zahájení závodní sezóny 2019. Cílem nového campu je připravit svěřence na nadcházející závodní sezónu nejen fyzicky, ale i psychicky. Na konci campu proběhne společně připravená exhibice, a také předvedení jednotlivých krasobruslařských závodních jízd.
Celková příprava na závodní sezónu probíhá nejen na ledě, ale také v tělocvičně se zaměřením na balet, gymnastiku, kruhové tréninky, dynamiku, flexibilitu, odraz a rotaci, která slouží k posílení celého těla a orientaci v prostoru. Nedílnou a hlavní součástí je také příprava konkrétní jízdy každého jednotlivého závodníka, výběr hudby a příprava choreografie, která musí odpovídat standardům. Samotní trenéři si také během soustředění mohou navzájem předávat trenérské zkušenosti.
Camp zakončí soutěžní exhibice připravených jízd, které děti trénovaly celé soustředění, a které pro ně budou startem do nové závodní sezóny. Děti si mohou vyzkoušet atmosféru závodů, porovnat svoje dovednosti a získané zkušenosti. Exhibice bude otevřena pro veřejnost a školy.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Cílem projektu je dlouhodobá a pravidelná spolupráce při setkávání mladých krasobruslařů, výměna odborných zkušeností mezi trenéry, společné tréninky jak na ledě, tak při "suchém" tréninku. Možnost navázání nových přátelství, překonání jazykové bariéry a šance zúročit jazykové dovednosti ze školy. Neméně důležitým cílem je také oslovení širší veřejnosti v možném využití volného času dětí a mládeže ve sportu. Exhibiční vystoupení bude uspořádáno na zimním stadionu v Lovosicích s cílem upoutat zájem a pozornost širšího okolí a oslovit nové zájemce o tento sport.
Tak jako v předcházejících projektech je neméně důležitým cílem podpořit setkání dětí při sportovních aktivitách, poznat jinou Evropskou kulturu a upevňovat přeshraniční spolupráci, rozvíjet dovednosti v oblasti krasobruslení a to jak mezi dětmi, tak také mezi trenéry. Možnost rozvíjet cizí jazyk a utužovat navázaná přátelství z přechozích setkání.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 5 - 18 let. V nadcházejících letech se dále počítá s rozrůstající se základnou těch nejmenších. Vzhledem k narůstající členské základně chceme zvýšit profesionalitu klubu a nadále pokračovat v přeshraniční spolupráci s daným klubem.
Hlavní výhodou mezinárodní spolupráce je propojení rozdílných krasobruslařských škol a jejich trenérských metod vedoucích k prospěchu našich i zahraničních závodníků a trenérů v rámci rozvoje a posílení evropského krasobruslení.

Best practice

- Langfristige grenzüberschreitende Zusammenarbeit
- Austausch von Erfahrungen – verschiedene Trainerführungsstile und neue Trainingsmethoden
- Vorbereitung auf die anstehende Wettkampfsaison
- Kohäsion der Schützlinge – Teamzusammenarbeit zwischen den Teams
- Überschneidung der gegenseitigen Fertigkeiten von Trainern sowie Schützlingen
- Öffentlichkeitsarbeit in Kindergärten, Grundschulen

ProCache: v401 Render date: 2024-06-23 17:22:03 Page render time: 0.9486s Total w/ProCache: 0.9531s