Euroregion Elbe/Labe

ScienceBorderStories - Věda nezná hranic

Projektnummer:

EEL-0428-SN-06.06.2018

Lead Partner:

Technische Universität Dresden
Helmholtzstraße 10, 01062 Dresden
http://www.tu-dresden.de

projektový partner:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 40096 Ústí nad Labem
http://www.ujep.cz

období:

23.06.18 - 28.02.19

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Vysoké školy v sasko-polsko-českém příhraničí jsou s jejich různorodými aktivitami důležitý spojovací prvek přeshraničního porozumnění .

Pozorujeme však:
1) potřebu zlepšení propojení,
2) potřebu většího počtu společných projektů a jejich efektů v trojzemí.

Cíle malého projektu jsou proto:
1) Vytvoření a posílení společného vědeckého prostoru v příhraničí SN-CZ-PL a
2) vyšší počet běžících projektů stejně tak jako výsledků práce vědeckých aktérů na příkladu „Storytellingu“ .
Plánováno je pozvání vědců a aktérů např. z UJEP, TU Liberec, Krajského úřadu Ústeckého kraje, TU Chemnitz, HTW, Hoschule Zittau Görlitz, TU Dresden a IÖR. V rámci jednoho workshopu (trvájícího jeden a půl dne) se vědci a vědkyně naučí metodám a nástrojům, tak aby mohli zvýšit povědomí o jejich plánovaných a realizovaných projektech v příhraničí SN-CZ-PL včetně jejich valorizace.1. odpoledne workshopu se soustředí na vyměnu mezi účastníky a na představení běžících přeshraničních projektů (best practices). 2. den workshopu se bude intensivně věnovat upozornění na nezbytnost opatření pro práci s veřejností. Vědce a vědkyně se naučí metodám (Storytelling/Testimonials atd.) za účelem lepšího zviditelnění projektů a jejich výsledků směrem k veřejnosti.


Další využití výsledků projektu na obou stranách hranice:

1) Vyšší úroveň propojení vědců a vědkyň včetně vytvoření synergií: mezioborové inovativní projektové ideje,
2) lomunikační strategie pro rozšíření projektových cílů u obyvatelstva v příhraničí.
Jako výsledek je možné očekávat větší povědomí a účinek těchto projektových výsledků podpořených EU; v důsledku bude podpořeno další užití a přenos výsledků projektů.

Rovnost šancí / nediskriminace:
Na projektu se budou samozřejmě rovnocenně podílet a spolupracovat osoby bez rozdílu pohlaví, nezávisle na etnickém původu, víře nebo náhledu na svět, postižení a sexuální orientace.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Aktivity na úrovni projektu v rámci práce s veřejností jsou velmi heterogenní a vyznačují se vysokou mírou vlastní zodpovědnosti. 30 vědcům a 10 dalším účastníkům budou v rámci projektu zprostředkovány schopnosti, které jim umožní dosáhnout účinného přesahu mimo vědeckou činnost. Formát workshopu (1,5 dny) zaručuje prostor pro nápady a pojetí.
Účastníci workshopu si osvojí nástroje moderní komunikace výsledků (aktivní tvorby, vizualizace, silnější propagace např. prostřednictvím Storytellingu/Testimonialu atd.), tak aby tyto výsledky byly udržitelně zprostředkovány obyvatelům příhraničí.

Tento malý projekt představuje důležitý přínos ke zlepšení spolupráce vysokých škol v příhraničním regionu SN-CZ-PL. Díky lepšímu propojení vědeckých aktérů z trojzemí bude podpořena přeshraniční spolupráce.
Skrze partnerství ke specifickým tématům na jedné straně a propojení aktérů z různých vědeckých oblastí mohou být vypracována nová interdisciplinární řešení pro výzvy v příhraničí.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-23 23:36:36 Page render time: 0.5673s Total w/ProCache: 0.5713s