Euroregion Elbe/Labe

Vzájemně se učit! Setkání se simulační hrou

Projektnummer:

EEL-0620-SN-11.11.2019

Lead Partner:

Brücke/Most-Stiftung
Reinhold-Becker-Str. 5, 01277 Dresden
http://www.bmst.eu

projektový partner:

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem
Velká Hradebni 1025/19, 40001 Ústí nad Labem
http://www.ddmul.cz

období:

15.01.20 - 31.07.20

dotační prostředky:

Euro

Inhalt

Projekt se snaží spojit metody interkulturní výměny s tématy vzdělávání k demokracii. Cílem je během projektového týdne umožnit mladým lidem z obou zemí, aby se setkali, společně objevovali neznámé prostředí a v simulační hře zaměřené na potenciální pracovní uplatnění si vyzkoušeli své možnosti.
Zatímco na začátku hry jde čistě o tvůrčí přístup k nastavenému problému, v další, rozhodující fázi jde o interkulturní a demokratické procesy vyjednávání mezi národnostně smíšenými skupinami. Cílem je demokratickým a tolerantním přístupem navázat spolupráci a dopracovat se ke společným řešením.
Projekt se zaměřuje především na mladé lidi a jejich školy ze sasko-českého příhraničí, kteří nemají žádné nebo téměř žádné zkušenosti s cizostí a lidmi z jiných kultur. Týden setkání a společných zkušeností má pomoci překonat časté předsudky a stereotypy (i vůči nejbližším „sousedům“ za hranicemi) – m. j. pomocí již osvědčené metody „simulační hry“. Lektoři jsou zkušení a školení v této metodě a v česko-německých setkáváních.
Žákům projekt poskytne ke společnému učení neutrální prostor mimo školu. V popředí projektu stojí především česko-německá spolupráce. Díky metodám speciálně vyvinutým pro mezinárodní výměny bude umožněn intenzivní kontakt mezi žáky.
Přípravné setkání slouží m.j. k tomu, aby se upravily metody m.j. i vzhledem k genderově citlivým aspektům. Budeme se obracet především na mladé lidi z venkovských regionů euroregionu Elbe/Labe, abychom vyvažovali jejich sociální znevýhodnění oproti velkým městům (např. Drážďany). Při výběru místa setkání tým zohlední, aby v něm byl zajištěn bezbariérový přístup.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

Výsledky účastníků nebudou fyzické povahy, nýbrž spíše zkušeností a příp. poznatky:
- mladí účastníci získají dlouhodobé zkušenosti ve vztahu ke svým interkulturním a komunikativním kompetencím
- díky simulační hře si účastníci vyzkouší možné situace ze světa práce a s nimi spojené kooperativní postupy. V herní situaci účastníci poznají demokratický způsob vyjednávání. Naučí se propagovat své ideje, získávat pro ně většinu a pak je společně realizovat, přijímat jiné názory, představy a většinu a přesto se zapojit do realizace.

Pro oba partnery je cílem m. j. se díky tomuto projektu lépe poznat, aby do budoucna prohloubili společné česko-německé setkávací programy a otestovali a případně rozpracovali metodiku simulační hry pro tuto cílovou skupinu.

ProCache: v401 Render date: 2024-07-22 18:40:35 Page render time: 0.2830s Total w/ProCache: 0.2858s