Euroregion Elbe/Labe

Bilinale II Where have all the flowers gone?

Projektnummer:

EEL-0672-SN-19.02.2020

Lead Partner:

Kunstraum Stephanie Kelly e.V.
Neustädter Markt 9, 01097 Dresden
http://www.stephanie-kelly.de

projektový partner:

Omnium Nord z.s.
Velká Hradební 484/2, 40001 Ústí nad Labem
http://www.omniumos.cz

období:

01.05.20 - 01.08.21

dotační prostředky:

14.374,00 Euro

Inhalt

BILINALE je výstavní formát, který byl poprvé realizován v roce 2019 a v dlouhodobém horizontu se předpokládá jeho každoroční opakování, je to důležitá kulturní událost pořádaná v Českém středohoří. Spolek Omnium , který se věnuje záchran a obnově kulturního dědictví v České republice. Spolek vlastní již zmíněné tři kostely a hledá možnosti jejich využití po rekonstrukci. Skupina českých a německých umělců pod vedením drážďanské galerie Stephanie Kelly chce pomoci: Umělecký festival uspořádaný v nepoužívaných a v minulosti bezohledně zničených kostelech je pro rozvoj místní komunity důležitý. Vrací do míst sociální soudržnosti a naplňuje je novým smyslem a životem. Posvátné budovy, které byly po desetiletí prázdné, byly po staletí centrem církevního života. Význam náboženského života v regionu prudce klesl po druhé světové válce, kdy odešlo nábožensky založené německé obyvatelstvo. Cílem je změnit přístup obyvatel v regionu a prostřednictvím současného umění vytvořit nový smysl pro navštěvování těchto míst. BILINALE by měl být centrem kreativní výměny mezi umělci a publikem, cizinci a místními obyvateli, Němci a Čechy. V průběhu tvůrčího procesu budou dva až tři umělci tvořit v kostele a jeho nejbližším okolí. Všechny tři kostely budou otevřeny pro veřejnost a návštěvníkům budou nabízeny prohlídky s průvodcem. Kromě toho proběhne doprovodný program - koncerty a čtení poezie s českými a německými umělci.
Zúčastnění umělci se zaměří na společné česko-německou historii a kulturu a pokusí se konfrontac s místy festivalu vstoupit do dialogu s regionem a jeho obyvateli a oživit místa na periferii.
Úzce spolupracujeme s místními obyvateli a organizacemi, kteří se zapojují do pořádaných aktivit.
Takže by se mělo podařit vrátit opuštěné kostely zpátky do povědomí místních obyvatel a znovu se s nimi identifikovat. Důležitým faktorem je také blízkost státní hranice, v roce 2019 festival přivítal mnoho zvědavých německých návštěvníků. BILINALE zvyšuje povědomí o německo-českém společenském životě v příhraniční oblasti. Je to zrcadlový projekt.

Ergebnisse, Mehrwert, Nachhaltigkeit

- Zvyšování povědomí o společném kulturním dědictví a historii
- zvyšování povědomí a využívání historických budov
- Dialog s občany a komunitami o historickém dědictví a současném umění
- Založení německo-českého uměleckého festivalu na periferii
- Dialog a propojení mezi německými a českými umělci specifické v oblasti Saska a severních Čech
- Platforma pro současné německé a české umění v České republice

V zrcadlovém projektu jsou uvedeny dva katalogy. Na německé straně je součástí žádosti tiskový produkt, který osvětluje díla zúčastněných umělců a reprezentuje BILINALE jako mezinárodní umělecký festival. Česká žádost se týká knihy, která dokumentuje historii zaznamenaných kostelů, vysvětluje aspekty památkové péče a ukazuje možnosti udržitelného využití zničených a opuštěných sakrálních staveb v České republice. Obě publikace by se měly objevit dvojjazyčně v němčině a češtině.

ProCache: v401 Render date: 2024-06-24 14:19:20 Page render time: 0.9341s Total w/ProCache: 0.9369s